Få nye værktøjer af VISO til arbejdet med en gruppe borgere

10-04-2024

VISO tilbyder nu forskellige typer rådgivning, når I som fagpersoner oplever udfordringer i arbejdet med flere børn, unge eller voksne med sammenlignelige problemstillinger. Fx kan VISO som noget nyt gennemføre korte rådgivningsforløb om en afgrænset problematik.

På en skole er man blevet opmærksom på, at en større gruppe af eleverne har forskellige eksekutive vanskeligheder. Det pædagogiske personale har brug for viden om, hvordan de i højere grad kan tilrettelægge undervisningsmiljøer, der imødekommer disse elevers behov.

På et botilbud opholder sig flere voksne med udviklingshæmning, som udviser udadreagerende adfærd. Personalet har brug for ny viden og støtte til at arbejde med beskyttende faktorer i mødet med denne gruppe af borgere, så de bedre kan forebygge og håndtere den udadreagerende adfærd.

I tilfælde som disse, hvor problemstillingen er afgrænset og vedrører en bestemt målgruppe, kan VISO som noget nyt tilbyde et miniforløb på højst tre møder. Forløbene er rettet mod ledere og personale på myndighedsniveau og på tilbud og institutioner inden for både børne-, unge- og voksenområdet.

Miniforløb

Formålet med miniforløb er at give jer som fagpersoner ny viden om en bestemt målgruppe og en afgrænset målgruppeproblematik. Forløbet tager altid udgangspunkt i en konkret og afgrænset problemstilling, som I oplever i relation til en gruppe borgere.

Undervejs i forløbet drøfter vi metoder, redskaber og tilbud, der er relevante for problemstillingen og målgruppen. Og I får tilsendt de slides og materialer, vi har anvendt i rådgivningen.

Miniforløb kan også supplere rådgivningen i en enkeltsag, hvis problemstillingen i en sådan sag viser sig at være mere generel.

Længere rådgivningsforløb

Vi tilbyder fortsat også længere rådgivningsforløb på op til fem sessioner. Her kan vi foretage observationer og afdækninger, hvis det er relevant. Vi kan også sammen sætte fokus på implementering af viden.

Rådgivningen kan bestå af temadage, rådgivningsmøder, workshops mv. Som afslutning på forløbet får I en rapport med de anbefalinger, vi sammen er nået frem til om, hvordan I kan arbejde videre med problematikken.

Læs mere om alle VISOs rådgivningstyper

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om VISOs rådgivning om grupper af borgere, så kan du kontakte os på tlf. 72 42 40 00. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 og 11.30.

Vi kan hjælpe med at vurdere, hvilken type rådgivning I har brug for, og vi kan også yde indledende telefonrådgivning om problemstillingen.

Kontakt

Tine Eeg
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her