Få kompetencer i at vurdere risikoen for vold

01-02-2024

Er du ansat i en kommune? Så kan du nu lære at vurdere sikkerhedsniveauet i situationer, hvor der risiko for, at en person enten udøver eller selv udsættes for vold i nære relationer. Vi har reserveret en række pladser til kommunale medarbejdere på det efterspurgte undervisningsforløb i værktøjet SARA-V3.

Vold i nære relationer går ofte under radaren. Opsporing og identificering af både de borgere, der udøver volden og dem der udsættes for den, er derfor vigtig. Det er også vigtigt, at kommuner og tilbud kan foretage en præcis risikovurdering og yde den rette hjælp i hvert enkelt tilfælde, så det forebygges, at volden fortsætter eller eskalerer.

SARA-V3 er et internationalt anerkendt værktøj, der er specifikt udviklet til at vurdere risikoniveauet i enkeltsager, hvor en person enten er udsat for eller udøver vold, så der kan udarbejdes den bedst mulige sikkerhedsplan.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder undervisning i værktøjet og har reserveret seks pladser på de sidste to undervisningshold til landets kommuner.

Er du ansat i en kommunal organisation og arbejder med at forebygge vold i nære relationer, kan du derfor allerede nu tilmelde dig undervisningsforløbet. Tilmeldingsfristen for kommunerne er den 29. februar 2024.

BEMÆRK: Det er først herefter, at interesserede fra øvrige organisationer kan tilmelde sig.

Der kan maksimalt tilmeldes to medarbejdere pr. organisation.

Det kan du med SARA-V3

Med en certificering i SARA-V3 kan du:

 • Indhente relevante sagsoplysninger til brug for risikovurderingen
 • Gennemføre en systematisk kortlægning af hele hændelsesforløbet og partnervoldens karakter
 • Gennemføre en systematisk kortlægning af både voldsudøverens og den voldsudsattes psykosociale trivsel
 • Vurdere risikofaktorernes relevans
 • Opstille mulige og sandsynlige risikoscenarier
 • Planlægge selve risikohåndteringen
 • Vurdere det generelle risikoniveau

Du vil modtage en samlet undervisningspakke bestående af:

 • 1 dags opkvalificering om vold i nære relationer
 • 2 dages træning og certificering i SARA-V3
 • 3 x virtuel metodesupervision i SARA-V3

Organisationens ledere og nøglepersoner inviteres til et indledende møde forud for kurserne, hvor de præsenteres for SARA-V3 og kerneelementerne i en vellykket implementering.

Kursussteder og -tider

Scandic Silkeborg:

 1. maj, kl. 9.00 - 15.00
 2. maj, kl. 9.00 - 17.00
 3. maj, kl. 9.00 - 16.00

 Scandic Glostrup:

 1. maj, kl. 9.00 - 15.00
 2. maj, kl. 9:00 - 17.00
 3. maj, kl. 9:00 - 16.00

Tilmeldingen sker via SurveyXact på linket nedenfor:

Tilmeld dig undervisningen som kommunalt ansat 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om undervisningsforløbet i SARA-V3 hos den danske leverandør, Pernille Bak:

Læs om forløbet i SARA-V3

Rettelse: Efter offentliggørelsen af nyheden er der samme dag foretaget enkelte faglige præciseringer i beskrivelsen af værktøjet. Red.

Kontakt

Benedikte Louise Sølvkjær
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her