Få hurtig hjælp af VISO, når sagsbehandlingen er kompleks

01-05-2024

Flere kommuner har været igennem et længere forløb med VISO om kvalitet i sagsbehandlingen. Men nogle gange skal der mindre til for at komme videre i en kompleks sag. Derfor tilbyder vi også miniforløb, hvor I kan drøfte en konkret og afgrænset problemstilling med VISOs fagkonsulenter.

Har du som myndighedsrådgiver brug for sparring i forhold til sagsbehandlingen i en svær sag? Så har du mulighed for at få rådgivning fra VISO – eventuelt sammen med dit team.

Sagsbehandlingen kan være særlig kompleks, når der fx er tale om et meget langvarigt sagsforløb eller et højt konfliktniveau. Forskellige problemforståelser internt blandt fagpersonalet eller i relation til borgeren kan også være meget udfordrende.

Sådanne forhold kan fx gøre det vanskeligt at inddrage et barn, en ung, en voksen eller pårørende tilstrækkeligt eller skabe udfordringer med at styre sagen. Nogle sager kan gå helt i hårdknude, så det synes uoverstigeligt at komme videre.

Står du eller dit team med en sådan sag, så tag fat i VISO og få hjælp til at få overblik og nye perspektiver på situationen.

Nye miniforløb

I VISO har vi i flere år tilbudt længerevarende analyse- og rådgivningsforløb med fokus på sagsbehandlingen i komplekse sager. 

Der har dog også været efterspørgsel på rådgivning, som er mindre omfattende. Derfor tilbyder vi nu også miniforløb, hvor vi sammen sætter fokus på en konkret og afgrænset problemstilling i sagsbehandlingen.

Problemstillingen kan berøre et af de fire pejlemærker for god sagsbehandling: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning. VISO kan her tilbyde et rådgivningsforløb, hvor der tages udgangspunkt i nogle få og bærende dokumenter fra den konkrete sag, fx i relation til  Voksenudredningsmetoden, afdækninger eller børnefaglige undersøgelser.

Et sådant miniforløb rummer op til tre rådgivningssessioner, hvor I kan sparre med VISOs fagkonsulent om sagsproces og handlemuligheder ud fra den konkrete problemstilling.

Vi har fortsat også lange forløb

Er jeres sag af særlig høj kompleksitet, eller har I flere sammenlignelige sager, kan I som hidtil få et længerevarende analyseforløb. Her foretager VISOs fagkonsulenter en analyse af sagen/sagerne med fokus på alle de fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen. Fagkonsulenterne giver herefter en række anbefalinger til jer og tilbyder op til tre rådgivningssessioner, hvor der arbejdes med at omsætte anbefalingerne i praksis.

Læs mere om alle VISOs rådgivningstyper

Kontakt os

Hvis du som myndighedsrådgiver vil høre mere om VISOs rådgivning om sagsbehandling, så kan du kontakte chefkonsulent Rie Buchardt på tlf. 41 93 24 52.

Hun kan hjælpe med at vurdere, hvilken type rådgivning I har brug for, og yde indledende telefonrådgivning om sagen.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her