Få faglig rådgivning af VISO i komplekse enkeltsager

06-03-2024

VISO tilbyder rådgivning i enkeltsager, hvor fagpersoner er udfordrede af en kompleks problemstilling omkring et barn eller en voksen. Og det behøver ikke tage lang tid: Drejer det sig om en konkret og afgrænset problematik, kan I få et miniforløb.

En mand med autisme, der bor på et bosted, isolerer sig på sit værelse og vil ikke længere deltage i fælles aktiviteter eller være med i det sociale liv. Personalet på bostedet ved ikke, hvad de kan gøre for at få ham ud af værelset og med i fællesskabet. 

En pige med en mindre erhvervet hjerneskade udtrættes ofte i løbet af skoledagen. Personalet på skolen er i tvivl om, hvordan de bedst hjælper hende til at forvalte sin energi.

Miniforløb

Ved afgrænsede problemstillinger som disse kan VISO tilbyde et miniforløb på højst tre rådgivningsmøder. Forløbene er gratis og rettet mod fagpersoner, fx ledere på tilbud og skoler, myndighedsrådgivere og PPR-medarbejdere.

Et miniforløb om en enkeltsag tager udgangspunkt i en konkret faglig problematik omkring et barn, en ung eller en voksen. I op til tre rådgivningssessioner belyser vi sammen problemstillingen og drøfter mulige metoder og værktøjer. Der kan aftales en enkelt observation som grundlag for rådgivningen.

Som afslutning på rådgivningen får I en kort rapport, der beskriver rådgivningstemaerne og eventuelle eksempler på konkrete redskaber. Rapporten indeholder ikke anbefalinger om, hvordan I kan arbejde videre med problemstillingen. 

Længere forløb

Hvis problemstillingen ikke er afgrænset, men har en større kompleksitet, tilbyder VISO fortsat  længerevarende enkeltsagsforløb. Her kan der være flere rådgivningssessioner, hvor fokus er på at give jer ny viden og nye værktøjer.

Borgeren og dennes pårørende inddrages og kan indgå i rådgivningen. VISO-specialisten kan også bistå jer i arbejdet med jeres egen udredning eller selv foretage en supplerende udredning, hvis der er behov for det.  

Som noget nyt er det også muligt at supplere de længerevarende enkeltsagsforløb med opfølgende møder, hvor der er fokus på forankring af viden og læring fra rådgivningen.

Også de længerevarende forløb er gratis og rettet mod fagpersoner.

Læs mere om alle VISOs rådgivningstyper

Kontakt os

Hvis du vil høre mere om VISOs rådgivning i enkeltsager, så kontakt os på tlf. 72 42 40 00. Telefonerne er åbne mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 9.00 og 11.30.

Vi kan hjælpe med at vurdere, hvilken type rådgivning du eller dit team har brug for, og vi kan også yde indledende telefonrådgivning om sagen.

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her