Erfaringsnetværk om implementering af barnets lov

16-05-2024

Arbejder du på myndigheds-, almen- eller udførerområdet for børn og unge? Og er du faglig leder eller nøglemedarbejder? Så er det måske dig, der skal deltage i vores erfaringsnetværk om barnets lov. Næste møde afholdes i september 2024 og har fokus på det tværfaglige samarbejde om inddragende og sammenhængende forløb for børn, unge og deres familier.

Social- og Boligstyrelsen har sammen med Ankestyrelsen etableret erfaringsnetværk om omsætning af barnets lov i praksis.

I september afholder vi det andet af i alt tre møder i erfaringsnetværkene i 2024. Ligesom sidste gang sætter vi fokus på de socialfaglige vurderinger i sagsbehandlingen, men denne gang med afsæt i andre centrale dele af sagsforløbet. Vi lægger særligt vægt på drøftelser om, hvordan alle fagprofessionelle i børnenes og de unges hverdag kan bidrage til at skabe inddragende og sammenhængende og forløb for børn, unge og deres familier.

Formålet med mødet er at give mulighed for erfaringsudveksling og videndeling mellem kommunerne, og denne gang er deltagerkredsen udvidet, så faglige ledere, koordinatorer og øvrige nøglemedarbejdere fra hele børne- og ungeområdet har mulighed for at deltage. Man kan altså være med, uanset om man møder børnene og de unge i børne- og familieafdelingen, i skole- og dagtilbud eller i de sociale indsatser.

I kan derfor bruge netværksmødet som en lejlighed til at få fælles viden, inspiration og drøfte betydningen af barnets lov for det tværfaglige samarbejde og inddragelsen af børn og unge i udsatte positioner.

Deltagerkredsen er:

  • Faglige ledere, koordinatorer og nøglemedarbejdere på myndighedsområdet for børn og unge
  • Faglige ledere, koordinatorer og nøglemedarbejdere på udførerområdet, som indgår i ledelsesopgaver på tværs af fx familiehuse, anbringelsessteder mv.
  • Faglige ledere, koordinatorer og nøglemedarbejdere på almenområdet, som indgår i ledelsesopgaver på tværs af fx skole- og dagtilbudsområdet.

Hvor og hvornår?

Der afholdes i alt fem netværksmøder, ét for hver region. I inviteres til at deltage der, hvor jeres arbejdskommune hører hjemme:

  • 16. september 2024, Region Sjælland (Scandic Ringsted)
  • 17. september 2024, Region Hovedstaden (DGI byen)
  • 23. september 2024, Region Nord (Comwell Hvide Hus, Aalborg)
  • 24. september 2024, Region Midt (Scandic Aarhus City)
  • 26. september 2024, Region Syd (Park Hotel Middelfart)

Opdatering 17. maj 2024: De sidste tre datoer var forkert angivet i den oprindelige udgave af nyheden og er derfor rettet. Vi beklager fejlen. Red.

Tilmelding

Det er gratis at deltage og invitationer med tilmeldingsmodul er sendt ud til kontaktpersoner i alle kommuner. Hver kommune råder over et vist antal pladser, som administreres lokalt.

Program for dagen fremsendes i august.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov her på sbst.dk, bl.a. om den øvrige støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder:
 
Læs mere om Børnene Først og barnets lov

Kontakt

Mette Bøgelund Frederiksen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her