Erfaringsnetværk om implementering af barnets lov

24-01-2024

Arbejder du som afdelingsleder, teamleder eller koordinator - eller er du på anden måde ansvarlig for at implementere barnets lov i en myndighedsafdeling? Så kan du deltage i et af vores netværk, hvor vi taler om ledelse af forandringer med barnets lov og deler erfaringer. Næste runde møder holdes i marts 2024.

Barnets lov, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal styrke både sagsbehandlingen og de indsatser, kommunerne tilbyder børn og unge med behov for særlig støtte.

Social- og Boligstyrelsen har sat forskellige tiltag i gang for at understøtte kommunernes arbejde med den nye lov. Blandt andet etablerede vi sammen med Ankestyrelsen i efteråret 2023 erfa-netværk med deltagelse af mange ledere og nøglepersoner på myndighedsområdet, der har ansvar for implementering af loven.

Formålet med erfaringsnetværkene er at sætte spot på centrale temaer i barnets lov samt give plads til sparring og videndeling om ledelse af forandringerne og omsætningen af loven i praksis.

I marts påbegyndes den første af i alt tre møderækker i erfaringsnetværkene i 2024. Der afholdes hver gang et netværksmøde i alle fem regioner.

Temaerne for møderne er:

  • Marts: Socialfaglige vurderinger – Screening, afdækning og børnefaglig undersøgelse
  • September: Tværfagligt samarbejde
    NB: Deltagerkredsen udvides, således at udfører- og almenområdet også kan være repræsenteret.
  • December:  Børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Praktiske oplysninger

Social- og Boligstyrelsen sender i starten af februar 2024 invitationer til næste møde i erfaringsnetværket direkte til alle kommuner. Af hensyn til den videre planlægning opfordres I til at tilmelde jer så hurtigt som muligt til det møde, som afholdes I jeres region.

Sæt kryds i kalenderen:

Den 11. marts 2024, Region Nord, Comwell Aalborg

Den 12. marts 2024, Region Midt, Scandic Aarhus City

Den 13. marts 2024, Region Syd, Scandic Jacob Gade

Den 18. marts 2024, Region Sjælland, Scandic Ringsted

Den 19. marts 2024, Region Hovedstaden, Scandic Falkoner

Alle netværksmøderne afholdes i tidsrummet kl. 9:30 – 15:00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reformen Børnene Først og barnets lov her på sbst.dk, bl.a. om den øvrige støtte, Social- og Boligstyrelsen tilbyder:

Læs mere om reformen og loven

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her