Du kan nu tilmelde dig vores populære kurser til socialpsykiatrien

07-02-2024

Arbejder du i socialpsykiatrien? Og vil du gerne være med til at udvikle jeres praksis, så I kan hjælpe endnu flere borgere til at komme sig? Så tjek datoerne for vores videnskurser i 2024, der afholdes regionalt. Blandt de mange emner er misbrug, helhedsorienteret indsats og psykiatrifaglig viden.

Kursustilbud for socialpsykiatrien er Social- og Boligstyrelsens uddannelsestilbud til kommuner og tilbud, der ønsker at udvikle deres praksis for borgere med psykiske vanskeligheder.

Videnskurserne formidler aktuelt bedste viden om en række centrale emner, fx helhedsorienteret indsats, misbrug og forebyggelse af ensomhed.

Der er også et særligt kursus for nye medarbejdere, og flere kurser med fokus på psykiatrifaglig viden, herunder depression, selvskadende adfærd og forandret virkelighedsopfattelse.

Fælles fokus

Kurserne har et fælles afsæt i recovery-orienteret rehabilitering – Borgeren ved roret  – hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne håb, ønsker og drømme for fremtiden med sigte på at hjælpe den enkelte til få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv med størst mulig selvstændighed.

Videnskurserne er af én dags varighed og udbydes både som planlagte kurser (regionale og online) med tilmelding for enkeltpersoner.

De kan også rekvireres specifikt til jeres tilbud eller afdeling af en leder, hvis I er mindst 20 deltagere.

Der er en deltagerbetaling på alle de regionale videnskurser på 400 kr. ekskl. moms til lokaler og forplejning. Onlinekurserne er gratis.

Hvilke kurser tilbyder vi?

Der tilbydes kurser inden for følgende temaer:

 • Ny i socialpsykiatrien - introduktion til faglige begreber og tilgange
 • Recovery-orienteret rehabilitering
 • Recovery-orienteret rehabilitering i sagsbehandlingen
 • Helhed og sammenhæng
 • Sociale relationer og forebyggelse af ensomhed
 • Aktiv deltagelse i civilsamfund
 • Borgerens liv med uddannelse og beskæftigelse
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – forandret virkelighedsopfattelse
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – personlighedsforstyrrelse, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelse
 • Psykiatrifaglig viden i den sociale indsats – angst, depression, stressbelastning og PTSD
 • Socialfagligt fokus på sundhed
 • Psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Tilmelding finder sted via Komponents hjemmeside, hvor du også kan læse mere om de enkelte kurser.

Se de mange muligheder og tilmeld dig
 

Tilmeld jer snart

Kursustilbuddet er populært, og vi forventer stor efterspørgsel. Vent derfor ikke for længe, hvis der er noget, der har din særlige interesse.

 

 

Kontakt

Sandra Agerlund
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her