Arbejdet med nye nationale annekser til Eurocodes er i gang

20-06-2024

Arbejdet med en revision af de europæiske standarder for beregning af bygværker, eurocodes, har været længe undervejs i den europæiske standardiseringsorganisation CEN. Nu er det medlemslandenes tur til at sætte deres nationale præg igennem udvikling af de nationale valg i eurocodes, også kaldet nationale annekser.

Social- og Boligstyrelsen har netop påbegyndt udviklingen af de danske versioner. Som led i strategien om et helhedsorienteret bygningsreglement, der udkom i foråret 2024, er der fokus på minimering af bygningers klimabelastning i arbejdet:

Strategi for et helhedsorienteret bygningsreglement

Fremtidens konstruktioner skal nemlig ikke blot være holdbare og sikre, men også så ressourcebesparende som muligt. Revisionen af eurocodes og udviklingen af nye nationale annekser giver anledning til at revurdere reglerne for sikkerhedsniveauer, så reglerne også understøtter en reduktion af byggeriets klimabelastning og unødvendigt materialeforbrug bliver minimeret.

Arbejdet med de danske annekser til eurocodes

Fastlæggelsen af sikkerhedsniveauet sker nationalt. Det er en myndighedsopgave, som Social- og Boligstyrelsen varetager.

Det eksisterende sikkerhedsniveau er i høj grad historisk betinget. At skabe de nødvendige ændringer i forhold til bl.a. at sænke materialeforbruget samtidig med at sikkerheden er tilstrækkelig, kræver et tæt samarbejde mellem myndighed, eksperter og byggebranchen.

Derfor vil Social- og Boligstyrelsen nedsætte 12 arbejdsgrupper, som skal sikre en direkte dialog mellem styrelsen, eksperter i bærende konstruktioner og specialister inden for bæredygtighed. Arbejdet er gået i gang, og sker i samarbejde med Vejdirektoratet og Banedanmark. Dermed kan de kommende nationale annekser også anvendes inden for byggeri og anlægskonstruktioner, herunder broer.

Social- og Boligstyrelsen forventer at arbejdet er afsluttet i 2027. Herefter vil det blive implementeret i bygningsreglementet sammen med den næste generation af eurocodes.

Udarbejdelsen af de nationale annekser til eurocodes vil være et skridt på vejen mod at sikre, at Danmark forbliver i front, når det kommer til sikkerhed og bæredygtighed i byggeriet.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens arbejde med nationale annekser til eurocodes

For yderligere information eller kommentarer, kontakt Social- og Boligstyrelsen.

Kontakt

Byggeri