Annoncering: Kompetenceudvikling i ”Borgeren ved roret”

11-06-2024

Som en del af initiativet ”Borgeren ved roret” tilbydes de fem partnerskabskommuner kompetenceudvikling. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør om opgaven. Tilbudsfristen er 9. august 2024 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at udvikle og udbrede Borgeren ved roret – en faglig tilgang, der er baseret på recovery-orienteret rehabilitering på tværs af det specialiserede voksenområde.

Tilgangen er udviklet i socialpsykiatrien, men i dette partnerskabsinitiativ arbejder fem kommuner med at udvikle, tilpasse og implementere tilgangen i forhold til mennesker med handicap og mennesker i social udsathed.

Den annoncerede opgave

Som en del af initiativet tilbydes de fem partnerskabskommuner kompetenceudvikling, så de klædes på til at implementere ”Borgeren ved roret” som faglig tilgang.

Der er tre delopgaver:

  • Udvikling af kompetenceudviklingskoncept samt undervisningsmateriale og løbende tilpasning af konceptet
  • Afholdelse af kompetenceudviklingen i partnerskabskommunerne
  • Administration af kompetenceudviklingen.

Undervisningsmaterialerne udarbejdes i 2024 og kompetenceudviklingen gennemføres i de fem kommuner i perioden 2024-26.

Praktiske oplysninger

Opgaven annonceres med en samlet beløbsramme på i alt 1.650.000 mio. kr. ekskl. moms.

Tidsfristen er 9. august 2024 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse primo september 2024. Kontrakten løber fra 1. september 2024 til 31. december 2026.

Annonceringsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Læs mere om udbuddet

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her