Webinar: Udsatte unge der sælger og bytter sex

25-10-2023

Møder du i dit arbejde udsatte unge, der sælger sex - eller som udveksler kys og intime billeder i bytte for tøj og lignende? Og synes du, det kan være svært at tale med de unge om det? Så deltag i vores webinar enten den 22. eller 29 november 2023 og få input til, hvad du kan gøre som fagperson.

Undersøgelser viser, at knap 5 pct. af de 18-30-årige mindst én gang har prøvet at udveksle intime billeder, kys eller sex for fx tøj og smykker. Blandt de 15-22-årige på ungdomsuddannelserne har 2 pct. ydet noget seksuelt til gengæld for noget materielt.

Socialt udsatte unge har oftere udvekslet intimitet for materielle goder end andre unge. Det kan fx være unge, der har et højt forbrug af hash eller alkohol, unge med psykiske vanskeligheder eller unge, der har oplevet seksuelle overgreb.

De unge selv efterspørger voksne, de kan tale med, og som lytter til dem. Men mange fagpersoner, der møder udsatte unge i deres arbejde, føler sig ikke klædt på til at tale med de unge om seksualitet og grænser. Er der en mistanke om, at den unge sælger og bytter sex, kan det være endnu sværere at få taget hul på samtalen.

De voksne omkring de unge har brug for viden om salg og bytte af seksuelle ydelser. Og brug for at vide hvordan de kan tale med de unge om det, de gør, og hvorfor de gør det. Alt dette sætter Social- og Boligstyrelsen fokus på med to webinarer.

Det sker på webinaret

På webinaret bliver du præsenteret for tre forskellige perspektiver på salg af sex. Jeanett Bjøness, som er forsker ved Center for Rusmiddelforskning, giver os med udgangspunkt i sit mangeårige arbejde på området et indblik i den nyeste viden om marginaliserede unge, der sælger og bytter sex.

Psykoterapeut og sexolog Marianne Gutte fra KKUC - Udviklings- og behandlingscenter fortæller om sit arbejde med at opkvalificere fagpersoner på bo- og opholdssteder rundt om i hele landet til at opspore og støtte unge, der sælger og bytter sex.

De unges egne perspektiver repræsenteres ved to ngo’er på området, Reden Ung og Kvisten, der begge tilbyder forløb og indsatser til unge i målgruppen.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes på Zoom og tilbydes to gange, den 22. november 2023 kl. 12.00 -14.30 og den 29. november kl. 9.00 – 11.30.

Webinaret henvender sig til kommunale medarbejdere, der møder udsatte unge i deres arbejde. Andre fagpersoner, der er i kontakt med målgruppen, er også velkomne.

Det er gratis at deltage.

Tilmeldingen foregår via NemTilmeld, hvor tilmeldingsfristen også fremgår:

Tilmeld dig webinaret 22. november

Tilmeld dig webinaret 29. november

Der udsendes link til deltagelse dagen før.

 

 

Kontakt

Sidsel Høgh Engqvist
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her