Webinar: Styrkede anbringelser gennem støtte til forældre

12-01-2023

Vil du høre om Herning Kommunes erfaringer med at styrke samarbejdet og støtten til forældre med anbragte børn i deres anbringelsessager? Socialstyrelsen, KL og PwC inviterer til webinar om emnet som afslutning på projektet ”Målrettet støtte til forældre med anbragte børn”.

Forældre spiller en helt central rolle for børns opvækst, trivsel og grundlæggende udvikling. Det gælder også for børn, som er anbragt uden for hjemmet, hvor mange bevarer kontakten til deres forældre.

Forskning og praksiserfaringer peger dog på, at forældre med anbragte børn kan opleve en manglende støtte, indflydelse og involvering omkring deres barns anbringelse.

I perioden 2020-22 har fire kommuner – Herning, Aarhus, Halsnæs og Vordingborg – været med til at udvikle en forældreindsats i samarbejde med Socialstyrelsen, PwC og VIVE. Indsatsen understøtter en aktiv inddragelse af forældrene i alle faser af et anbringelsesforløb og sætter fokus på forældrenes ressourcer. Formålet er at skabe mere ro i samværet og kontakten mellem barn og forældre og sikre mere stabilitet i anbringelsen for det enkelte barn.

Hvad sker der på dagen?

På webinaret vil Herning Kommune give os indblik i deres erfaringer med at udvikle indsatsen til forældre i deres kommune. Det omfatter blandt andet implementering af en fælles ressourcefokuseret tilgang til forældrene, tilrettelæggelse af en individuel tilpasset støtte og etablering af et tæt tværfagligt samarbejde omkring forældrene og anbringelsen. Hvilke erfaringer og læringspunkter har de?

Du kan også høre Socialstyrelsen og PwC fortælle om indholdet i indsatsen til forældre og om resultaterne fra evalueringen af indsatsen. Hvad viser resultaterne på tværs af kommuner, og hvilke dele af indsatsen er særligt centrale?

Til sidst vil der være mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for webinaret er dels kommunale ledere på børne- og ungeområdet, dels fagpersoner der arbejder med anbragte børn og unge og deres forældre. Det kan fx være myndighedsrådgivere, familiebehandlere, familieplejekonsulenter, samværskonsulenter, støttepersoner, plejeforældre og medarbejdere på anbringelsessteder.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes tirsdag den 28. februar kl. 12-13.

Program og link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig webinaret hos PwC 

Frist for tilmelding: Onsdag den 22. februar 2023 kl. 12.00.

Webinaret optages og vil senere blive gjort tilgængeligt her på hjemmesiden.

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om indsatsen Målrettet støtte til forældre med anbragte børn på vores projektside, hvor evalueringen vil blive tilgængelig senere her i januar.

Se projektsiden om målrettet forældrestøtte


Nyheden er opdateret 13. januar med en tilføjelse om, at webinaret optages. Red.

 

Senest opdateret 13-01-2023

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent