Webinar: Sæt borgeren ved roret i sagsbehandlingen

13-09-2023

Hvordan kan man arbejde recovery-orienteret på myndighedsområdet og lade borgerens håb for fremtiden være omdrejningspunkt for sagsbehandlingen? Det er temaet for Social- og Boligstyrelsens webinar den 4. oktober 2023.

Myndighedsafdelinger har en særlig opgave i at hjælpe borgerne til at få det bedre og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt. Det kan gøres ved at arbejde med tilgangen Borgeren ved roret, som er Social- og Boligstyrelsens måde at tale om recovery-orienteret rehabilitering på. Tilgangen gør borgerens håb, ønsker og drømme for fremtiden til rettesnor for indsatsen.

Tilgangen kan give en ny forståelse af opgaven på tværs af det specialiserede socialområde - både på myndighedsniveau, i de sociale tilbud og hos den strategiske ledelse. Det handler om at have fokus på borgernes ressourcer og potentialer og herigennem bringe borgerne tættere på et almindeligt liv på lige fod med andre.

Social- og Boligstyrelsen afholder denne gang webinar om, hvordan man kan arbejde med tilgangen i sagsbehandlingen – fra strategisk niveau til den konkrete anvendelse af den opdaterede voksenudredningsmetode, VUM 2.0, som kan understøtte arbejdet.

Oplæggene på dagen tager primært afsæt i socialpsykiatrien, men tilgangen kan anvendes bredt på voksenområdet.

Det kan du opleve

KL fortæller om deres politiske fokus på socialpsykiatrien nationalt og fælleskommunalt.

Social- og Boligstyrelsen præsenterer et nyt koncept for strategisk omlægning til recovery-orienteret rehabilitering, og hvordan der kan arbejdes med afsæt i tilgangen i sagsbehandlingen på tværs af målgrupper. Vi fortæller også om Social- og Boligstyrelsens nye tilbud om hjælp til at arbejde med strategisk omlægning af socialpsykiatrien. 

Socialchef Christine Vendel Jensen fra Roskilde Kommune deler kommunens erfaringer med at omstille til den faglige tilgang på myndighedsområdet, i de sociale tilbud og i kommunens politiske og administrative ledelse.  

I dagens sidste oplæg går vi tæt på praksis og fortæller om, hvordan tilgangen kan styrkes i sagsbehandlingen via brug af VUM 2.0 på det samlede voksenområde. Vi præsenterer også styrelsens tilbud om støtte til at implementere VUM 2.0.  

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes den 4. oktober 2023 kl. 10-14 via Zoom og henvender sig til chefer, ledere og nøglepersoner på det sociale myndighedsområde.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig webinaret

Koncept for omlægning

Social- og Boligstyrelsen har lavet et koncept for omlægning til den faglige tilgang, recovery-orienteret rehabilitering. Tilgangen sætter borgeren ved roret og har fokus på at styrke borgerens potentialer med afsæt i den enkeltes ønsker for fremtiden.

Konceptet er udviklet til socialpsykiatrien, men kan bruges på tværs af det øvrige voksenområde.

Læs mere om konceptet og tilgangen

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her