VISO tilbyder temaforløb om massivt skolefravær og autisme

07-12-2023

Nogle børn og unge med autisme trives ikke i skolen og kan få et stort fravær. Er det tilfældet i jeres kommune, skole eller tilbud, så få rådgivning hos VISO. Vores nye temaforløb giver viden og redskaber til, hvordan I kan håndtere problemerne og hjælpe den enkelte elev tilbage til skole og fællesskab.

Fuldt booket

Opdatering pr. 11. januar 2024: Grundet meget stor efterspørgsel har styrelsen desværre måtte lukke for yderligere henvendelser om temaforløbene.

Vi har flere og flere børn i vores kommune, som ikke trives i skolen og får mere og mere fravær. Ofte er det børn med autisme. Vi har forsøgt meget uden den store effekt. Er der noget, vi bør vide, og hvad kan vi gøre helt konkret?

Er det en situation, I kan genkende, så er VISOs temaforløb om autisme og massivt skolefravær måske værd for jer at overveje.

Et temaforløb er en ny ydelse fra VISO, hvor en VISO-specialist formidler viden om en aktuel problemstilling. Temaforløbet om autisme forløber over tre mødegange á ca. tre timer og foregår lokalt hos jer.

Formålet med forløbet er at klæde fagprofessionelle på med den nødvendige viden om autisme og belastningsreaktioner, skolefravær og rammesætning af det fagprofessionelle samarbejde. 

Sådan er forløbet

Det overordnede afsæt for forløbet er, at skolefravær må ses som et fællesskabsanliggende. Skolefravær er en kompleks størrelse, og løsninger skal findes i samarbejdet og med inddragelse af barnets/den unges eget perspektiv.

Til den første mødegang bliver I præsenteret for grundlæggende viden om skolefravær og autisme. Undervejs kommer vi bl.a. rundt om emner som mistrivsel, sårbarheder og beskyttelsesfaktorer, og vi tager også hul på spørgsmålet om den afgørende koordinering.

Til det andet møde dykker vi ned i, hvordan man kan blive undersøgende sammen, når et barn eller en ung med autisme har store udfordringer med skolefravær. Her introduceres I bl.a. til konkrete værktøjer til at sikre fælles problemforståelse i netværket og koordinering af indsatsen.

Ved det afsluttende møde sætter vi fokus på vejen tilbage til skole og fællesskaber. Vi ser her på, hvordan mål og samarbejdsaftaler kan understøtte processen. Vi kommer også med bud på, hvordan man konkret kan gribe det an, hvis barnet eller den unge isolerer sig på værelset, og viser, hvordan overgangen til skolen kan stilladseres.

Det praktiske

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder og ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Ligesom VISOs andre ydelser er forløbet gratis for jer. Forløbet gennemføres med minimum ti deltagere.

Indholdet er overordnet planlagt, men kan i nogen grad tilpasses jeres praksis i dialog med den VISO-specialist, der varetager forløbet.

Læs mere om temaforløbet

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her