Temamøde: Nyt koncept til udvikling af socialpsykiatrien

15-03-2023

Social- og Boligstyrelsen har udgivet et koncept for, hvordan kommuner kan udvikle og omlægge socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering. Vær med den 2. maj eller 23. maj, hvor vi fortæller om konceptet og giver inspiration og konkrete redskaber til at arbejde med afsæt i borgernes håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Op mod halvdelen af alle danskere vil på et tidspunkt i livet få en psykisk lidelse. Mange vil have behov for hjælp i socialpsykiatrien, hvilket skaber et stigende pres på socialpsykiatrien i landets kommuner. Heldigvis ved vi, at mange mennesker med psykiske vanskeligheder kan komme sig og leve et meningsfuldt liv i trivsel, hvis de får den rette hjælp.

Vi ved, at indsatser, der sætter det enkelte menneskes håb, ønsker og drømme i centrum og har fokus på at hjælpe den enkelte mod et mere selvstændigt liv, virker. Tilgangen kaldes recovery-orienteret rehabilitering, og forskning viser, at tilgangens potentiale er stort både i forhold til det enkelte menneskes livskvalitet og i et samfundsmæssigt perspektiv.

Social- og Boligstyrelsen afholder nu temamøder, der sætter fokus på, hvordan kommuner kan arbejde systematisk med at udvikle og omlægge socialpsykiatrien. Temamøderne henvender sig både til kommuner, der overvejer at udvikle og omlægge deres praksis og kommuner, der er langt i omlægningen mod recovery-orienteret rehabilitering.

Det sker på dagen

På temamøderne præsenteres Social- og Boligstyrelsens koncept for strategisk udvikling og omlægning mod recovery-orienteret rehabilitering, og hvordan tilgangen kan konkretiseres via otte faglige principper.     

Hør erfaringer fra en-to kommuner, der har arbejdet indgående med, at al praksis i kommunens socialpsykiatri tager afsæt i tilgangen - fra kommunens strategiske niveau til den faglige praksis i kommunens sociale tilbud.    

Herefter introducerer Social- og Boligstyrelsen enkle redskaber, der kan bruges til at sætte gang i en udvikling og omlægning af socialpsykiatrien.

Praktiske oplysninger

Temamødet henvender sig til den kommunale strategiske ledelse samt ledere og medarbejdere på myndighedsområdet og i de sociale tilbud. Samarbejder du med eller får en indsats i socialpsykiatrien, er du også meget velkommen.

Temamødet afholdes online 2. maj kl. 10-12 og 23. maj kl. 13-15 via Zoom. Programmet på de to dage er det samme. 

Du får tilsendt program og et link til deltagelsen en uge før mødet.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig mødet 2. maj

Tilmeldingsfrist: 24. april.

Tilmeld dig mødet  23. maj

Tilmeldingsfrist: 15. maj. 

Hvis du vil vide mere

Social- og Boligstyrelsen har lavet et koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien til recovery-orienteret rehabilitering.

Konceptet rummer fem publikationer, der henvender sig til de forskellige aktører i socialpsykiatrien. Der er også lavet en samlet guide til praksis og en beskrivelse af de organisatoriske forudsætninger for omlægningen.

Find alle udgivelser her

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her