Vil I systematisk inddrage peers i socialpsykiatrien?

11-10-2023

Peers kan skabe håb og tro på at det er muligt at komme sig hos mennesker med psykiske lidelser. Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu rådgivning til kommuner, der ønsker at få støtte til at arbejde systematisk med at inddrage peers i den kommunale indsats. De første forløb starter i februar 2024.

Troen på at kunne lykkes - og det at være en del af værdifulde fællesskaber med andre, man kan spejle sig i -  kan have afgørende betydning for menneskers muligheder for at komme sig.

Peers er mennesker, der har personlige erfaringer med psykiske lidelser, men som også har gennemgået en recovery-proces og nu er et bedre sted. Peers kan derfor skabe øget fokus på ressourcer, håb og mod på forandringer i tilværelsen for andre, der har psykiske lidelser.

Peers kan også bidrage til at styrke borgerens sociale netværk og tilknytning til de almindelige fællesskaber, fx ved at bane vejen for at tage del i foreningslivet.

Vil I have støtte til at inddrage peers?

Social- og Boligstyrelsen ønsker at styrke socialpsykiatriens brug af peers og dermed understøtte arbejdet med recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang (se boks). 

I perioden 2024 - 26 tilbydes derfor rådgivning til kommuner, der ønsker at arbejde systematisk med at inddrage peers i indsatserne. Det er underordnet, om I allerede har arbejdet med peers eller endnu ikke har gjort jer erfaringer på området.

Hvad indeholder rådgivningen?

I forbindelse med et rådgivningen tilbyder vi:

  • Løbende vejledning i at skabe de bedst mulige forudsætninger for at etablere, videreudvikle og forankre inddragelsen af peers i jeres kommune
  • Udviklingsworkshops med ledelse, nøglemedarbejdere, peers og borgere i jeres kommune
  • Kompetenceudvikling af ledelse, nøglemedarbejdere og peers i jeres kommune.

Forløbet varer halvandet år. Social- og Boligstyrelsen tilbyder i alt forløb i 20 kommuner med første opstart februar 2024.

Social- og Boligstyrelsen står for rådgivningen, mens Københavns Professionshøjskole & Peer-Partnerskabet tager sig af kompetenceudviklingen.

Vi har udarbejdet en vejledning til, hvordan I tilmelder jer rådgivningen. Den er tilgængelig på en særskilt informationsside, hvor I også finder tilmeldingsskema og supplerende materiale:

Find tilmeldingsmateriale mv.

Fristen for tilmelding til forløb, der starter i februar 2024, er den 1. december 2022.

Deltag i et informationsmøde

Ønsker I at høre mere, inden I beslutter jer, så deltag i et af vores gratis informationsmøder her i efteråret, hvor vi fortæller nærmere om, hvad et rådgivningsforløb går ud på, og hvad jeres kommune kan få ud af at deltage.

Møderne foregår online.

Tilmeld dig informationsmødet 1. november

Tilmeld dig informationsmødet 16. november

Henrik Andersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her