Vil I sætte fokus på ICS?

21-03-2023

Skal I til at bruge Integrated Children’s System (ICS) for første gang? Har jeres rådgivere lige været på ICS-kursus og skal til at arbejde med ICS i den daglige praksis? Eller trænger jeres arbejde med metoden til at blive genopfrisket og styrket? Så kan I få et ICS-forløb med Social- og Boligstyrelsen.

Mange kommuner kender metoden ICS og bruger den i deres sagsbehandling på børne- og ungeområdet.

Mange bruger skabelonerne til den børnefaglige undersøgelse og handleplanen i den daglige praksis. Andre benytter Tragten eller Trekanten. Alle sammen ICS-redskaber, der hviler på det samme metodiske og teoretiske fundament.

Behov for vedholdende fokus

Erfaringerne viser, at det kræver et stærkt og vedholdende fokus at få metoden helt indarbejdet i hverdagen, at fastholde den over tid og at sikre en ensartet tilgang til brugen af redskaberne.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder derfor et ICS-forløb, som alle landets kommuner har mulighed for at søge. Forløbet er relevant både for kommuner, som ikke har arbejdet med ICS før og nu skal implementere metoden for første gang, og for kommuner, der ønsker at genoptage eller forankre metoden.

Der er tale om et rådgivnings- og udviklingsforløb. En forudsætning for at indgå i forløbet er, at rådgiverne har været på kursus i ICS inden for det seneste år, eller at de kommer på kursus. Det giver de bedste muligheder for at kunne arbejde aktivt med den rådgivning, I får i forløbet. 

Indholdet i et ICS-forløb

Forløbet består af i alt fem møder mellem Social- og Boligstyrelsen og kommunen, hvor styrelsen yder rådgivning og sparring på kommunens arbejde med ICS.  

Vi anbefaler, at I som led i forløbet nedsætter en ICS-implementeringsgruppe, der består af bl.a. ledere og ICS-superbrugere for at sikre fokus og løbende opfølgning på implementerings-/forankringsplanen.

Forløbet tager afsæt i en ICS-barometermåling, som I laver ved opstarten af forløbet. Barometermålingen giver jer indblik i anvendelsen af ICS i jeres kommune, herunder hvor I har styrker, og hvor der kan være behov for at sætte mere ind.  

Praktisk information

Et rådgivningsforløb forventes at tage 9 – 12 måneder. Der vil således være tid til, at medarbejderne kommer på ICS-kursus, inden forløbet går rigtigt i gang, hvis de ikke allerede har været det.

Social- og Boligstyrelsen udbyder tre forløb årligt. Forløbene udbydes med løbende optag.

Hvis der er flere ansøgere end forløb, prioriteres kommuner med mindst eller forældet erfaring med ICS. Kommunernes motivation og parathed indgår også i vurderingen.

Læs mere om ICS-barometeret og find ansøgningsskemaet

Kontakt

Katrine Adler
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her