Udmelding af statslige midler til landsbyfornyelse 2023

21-06-2023

Social- og Boligstyrelsen har den 21. juni 2023 udmeldt ramme til landsbyfornyelse 2023.

Social- og Boligstyrelsen har den 21. juni 2023 udmeldt den statslige ramme til landsbyfornyelse til kommunerne. Den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse er i 2023 på 98,0 mio. kr.
Hertil kommer ikke-forbrugte midler fra tidligere år. Midlerne er uddelt til de 54 af de 56 ansøgningsberettigede kommuner, der er omfattet af bilag 1 i bekendtgørelse om landsbyfornyelse.
Kommunerne kan anvende midlerne fra rammen til bygningsfornyelse, områdefornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundheds- og brandfarlige forhold samt genhusning i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen. Statens refusion af kommunernes udgifter til landsbyfornyelse udgør 60 pct.
Formålet med landsbyfornyelse er at sætte gang i udviklingen af landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i både for nuværende beboere og for tilflyttere.

Læs brevet til kommunerne her (Mangler)

Se oversigt over tildelte midler samt restmidler fra tidligere år (Mangler)

Kontakt

Bolig