Udbud: VISO-ydelser vedr. NCL-diagnoser

16-01-2023

Social- og Boligstyrelsen udbyder VISO-ydelser om specialrådgivning og udredning i relation til børn, unge og voksne med en diagnose under fællesbetegnelsen NCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinosis). Tilbudsfristen er 7. marts 2023 kl. 12.

Som følge af udbudslovgivningen skal VISOs kontrakter med leverandører udbydes efter reglerne i udbudsloven.

Som VISO-leverandør skal man levere specialrådgivning og supplerende udredning inden for det specialiserede socialområde.

Det forudsætter et højt vidensniveau om komplekse og svære vanskeligheder samt om den kontekst, personer befinder sig i. Personens vanskeligheder kan både være af fysisk og psykisk karakter, ligesom de kan være påvirket af sociokulturelle faktorer.

Den udbudte opgave

Denne udbudsrunde vedrører VISOs ydelser om specialrådgivning og udredning vedr. børn, unge og voksne med en diagnose under fællesbetegnelsen NCL ((Neuronal Ceroid Lipofuscinosis).

Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser samt udviklings- og formidlingsaktiviteter.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå kontrakt på delaftalen med to leverandører på delaftalen.

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er 7. marts 2023 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse fra den 1. juni 2023. Kontraktperioden løber fra 1. juni 2023 til 31. januar 2028.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Yderligere oplysninger om udbuddet

 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her