Udbud: Udvikling og vedligehold af Tolkeportalen

16-01-2023

Social- og Boligstyrelsen igangsætter et udbud om udvikling, support og vedligehold af it-løsningen Tolkeportalen. Portalen understøtter Social- og Boligstyrelsens forvaltning af tolkeordningen til borgere med hørehandicap. Ansøgningsfrist til prækvalifikation: 14. februar 2023.

Social- og Boligstyrelsen har iværksat et nyt it-udbud om udvikling samt efterfølgende drift, vedligehold og videreudvikling af Tolkeportalen. Den nuværende portal har været i drift siden 2011, og der er løbende blevet foretaget videreudvikling på løsningen.

Social- og Boligstyrelsen ønsker med udbuddet at udvikle en ny portal fra bunden.

Kort om Tolkeportalen

Tolkeportalen understøtter området for tegnsprogs- og skrivetolkning i Danmark og forbinder borgere med et hørehandicap med tolkeleverandører. Tolkeleverandørerne udfører de konkrete tolkningsopgaver med de tolke, de har ansat.

Tolkeportalen håndterer i gennemsnit 40.000 tolkningsopgaver årligt og har over 4.000 brugere oprettet i systemet på tværs af sagsbehandlere, borgere, tolkeleverandører og tolke.

Praktiske oplysninger

Udbuddet gennemføres som et EU-udbud med forhandling, hvor Social- og Boligstyrelsen udvælger fire prækvalificerede tilbudsgivere.

Ansøgningsfrist til prækvalifikation: 14. februar 2023 kl. 12.

Social- og Boligstyrelsen afholder informationsmøde 23. januar 2023, hvor man kan høre yderligere om udbuddet.

Læs mere om udbuddet