Udbud: Kompetenceudvikling i traumebevidsthed

12-10-2023

En ny model skal styrke traumebevidstheden i arbejdet med socialt udsatte voksne. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der kan varetage kompetenceudvikling i Traume-Bevidst Tilgang mv. Tilbudsfristen er 20. november kl. 12.

Borgere, der fx har psykiske vanskeligheder, misbrugsproblemer eller lever i hjemløshed, har ofte traumer, som kan begrænse udbyttet af de indsatser, der tilbydes. 

Social- og Boligstyrelsen vil derfor igangsætte et initiativ med tre-fire kommuner om Udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne.

Samarbejdet vil tage udgangspunkt i en model for Traume-Bevidst Tilgang (TBT).

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består af to delopgaver: 

  1. At tilrettelægge og gennemføre kompetenceudvikling i initiativet Udvikling af Traume-Bevidst Tilgang i arbejdet med socialt udsatte voksne.
  2. At udarbejde et færdigt kompetenceudviklingsprogram ved initiativets afslutning.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde for interesserede tilbudsgivere den 24. oktober kl. 12.30 til 14.00.

Tilmeld dig mødet via NemTilmeld

Praktiske oplysninger

Tilbudsfristen er den 20. november kl. 12.00.

Kontraktperioden er fra den 15. januar 2024 til 31. december 2026.

Det forventes, at der indgås kontrakt medio januar 2024.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Læs mere om udbuddet

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her