Udbud: Kompetenceudvikling i inddragelse af peers i socialpsykiatrien

17-08-2023

Social- og Boligstyrelsen ønsker at tilbyde kompetenceudvikling til kommuner, der vil arbejde systematisk med at udbrede anvendelsen af peers i socialpsykiatrien. Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven til interesserede leverandører. Tilbudsfrist: 15. september 2023 kl. 12.00.

Social- og Boligstyrelsen ønsker at styrke socialpsykiatrien gennem en øget anvendelse af recovery- orienteret rehabilitering som faglig tilgang.

Centralt i denne tilgang er fokus på borgerens ressourcer og adgangen til almene fællesskaber. Som led i arbejdet kan socialpsykiatrien inddrage peers, dvs.  personer, der selv har erfaringer med at have psykiske lidelser og gennemgå recovery-processer.

Den udbudte opgave

Fokus for den udbudte opgave er at  udvikle kommunernes kompetencer til at udbrede og styrke brugen af peers i de sociale indsatser.

Udbuddet rummer to delopgaver:

  • Udarbejdelse af undervisningsmaterialer til brug for kompetenceudviklingen
  • Gennemførelse af kompetenceudvikling i projektkommunerne

Undervisningsmaterialerne udarbejdes i 2023 og kompetenceudviklingen gennemføres i 20 kommuner perioden 2024-2026.

Alle dele af opgaven skal leveres på dansk, og kompetenceudviklingen skal kunne gennemføres i alle dele af landet.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en samlet beløbsramme på i alt 2 mio. kr.

Tidsfristen er 15. september 2023 kl. 12.00, og der forventes kontraktindgåelse ultimo september 2023. Kontrakten løber fra 1. oktober 2023 til 15. juli 2026.

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply.

Få mere at vide om udbuddet

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her