Udbud: Kampagne om lettere webadgang til kommunen

16-05-2023

En kampagne skal informere børn og unge om en ny lettilgængelig og børnevenlig indgang på kommunernes hjemmesider. Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven. Frist for ansøgning til prækvalifikation: 12. juni 2023. Tilbudsfrist: 25. august 2023.

I forlængelse af den politiske aftale om Børnene Først skal kommunerne sørge for, at deres hjemmeside har en lettilgængelig indgang for børn og unge, som søger information om hjælp og støtte mv.  

Regeringen og aftalepartierne har i den forbindelse afsat midler til landsdækkende kampagneaktiviteter.

Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven om oplysningskampagnen.

Den udbudte opgave

Kampagneaktiviteterne skal målrettes alle børn og unge, som har modenheden til at selv at kunne navigere på en hjemmeside og kunne tage kontakt til kommunen.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud beskrive et samlet kampagnedesign, herunder informationskanaler, kampagneaktiviteter og budskaber. Opgaven inkluderer kreative og informative oplæg til formidlingsaktiviteter, bl.a. via sociale medier og andre digitale platforme og eventuelt ved brug af mediepersonligheder, som antages at have potentiale for at nå bredt ud til målgruppen.

Tilbudsgiver skal endvidere stå for det praktiske i forbindelse med gennemførelse af kampagnen fra start til slut.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes med en forudgående prækvalifikationsrunde, hvor interesserede ansøgere skal søge om at komme i betragtning.

Frist for ansøgning til prækvalifikation: 12. juni 2023 kl.12

Tilbudsfrist: 25. august 2023 kl. 12

Kontraktperioden løber fra september 2023 til og med september 2024, og der forventes kontraktindgåelse i september 2023

Yderligere oplysninger om udbuddet 

 

 

 

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her