Udbud: Bedre borgersamarbejde på voksenhandicapområdet

12-01-2023

Et nyt initiativ skal styrke tillid, samarbejde og inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der både kan stå for kompetenceudvikling og udvikling af et kompetenceudviklingskoncept. Tilbudsfrist den 15. februar 2023 kl. 12.00.

Et nyt initiativ skal styrke tillid, samarbejde og inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen. Social- og Boligstyrelsen ønsker at indgå aftale med en leverandør, der både kan stå for kompetenceudvikling og udvikling af et kompetenceudviklingskoncept. Tilbudsfrist den 15. februar 2023 kl. 12.00.

Socialstyrelsen skal i samarbejde med nogle kommuner gennemføre initiativet Borgeren i centrum i perioden januar 2023 til december 2025. Initiativet har fokus på at videreudvikle en model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse af borgeren i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.

Der skal i den forbindelse tilbydes kompetenceudvikling til de deltagende kommuner og udvikles et koncept for den kompetenceudvikling, der skal indgå i den endelige model.

Social- og Boligstyrelsen udbyder opgaven.

Den udbudte opgave

Den udbudte opgave består i at udvikle og tilrettelægge et kompetenceudviklingsforløb, administrere og gennemføre kompetenceudviklingen og sideløbende videreudvikle et koncept for kompetenceudvikling til den færdige model.

Som del heraf skal leverandøren samarbejde med og løbende overlevere erfaringer og viden til evaluator og Socialstyrelsen.

Desuden skal leverandøren deltage i opstartsmøder, udviklingsmøder og statusmøder med projektkommunerne samt i planlægningsmøder med Social- og Boligstyrelsen og evaluator.

Informationsmøde 31. januar

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde for interesserede tilbudsgivere den 31. januar kl. 10:30 – 11:30, hvor man kan høre mere om initiativet, modellen, kompetenceudviklingsopgaven og krav til tilbudsgivere.

Tilmeld dig informationsmødet her

Praktiske oplysninger om udbuddet

Udbudsmaterialet er tilgængeligt i det digitale udbudssystem EU-Supply. Al aktivitet vedrørende udbuddet (herunder spørgsmål og svar) vil ske via dette.

Tilbudsfristen er den 15. februar 2023 kl. 12.00.

Kontraktperioden løber fra den 1. april 2023 til den 31. december 2025.

Der forventes kontraktindgåelse ultimo marts 2023.

Læs mere om udbuddet

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her