Temadag: Viden om demens og dagligdagens dilemmaer

14-06-2023

Savner du perspektiver på, hvordan du og dit team kan arbejde med de faglige problemstillinger og dilemmaer, som kan opstå i det relationelle arbejde med personer med demens? Så vær med, når Social- og Boligstyrelsen i efteråret tilbyder en temadag om personer med demens.

Du er på vej på hjemmebesøg hos Torben, som har en fremskreden Alzheimers demens. Din opgave i dag er at få ham motiveret til at få et bad. Da du ankommer, står Torben i døren med afføring på tøj og hænder. Torben fremstår forvirret og vred. Hvordan hjælper du Torben videre herfra?

At kunne støtte en person med en progredierende kognitiv lidelse kræver, at man som fagperson både har grundlæggende viden om de forskellige demenstypers udtryk og evne til at kunne indtage borgerens eget perspektiv (”det tilstræbte indefra-perspektiv”).

I alt relationelt arbejde vil der være værdier og etiske overvejelser på spil. Overvejelser, som ikke kan defineres som ’rigtige’ og ’forkerte’. Særligt de sager, hvor borgeren ikke selv ønsker at få hjælp i hverdagen, men hvor det er tydeligt for omgivelserne, at der er brug for støtte, kan være udfordrende og dilemmafyldte. 

Håndtering af sådanne faglige og etiske dilemmaer stiller høje krav til til fagpersonernes relationelle kompetencer. Lige så afgørende er det, at der ledelsesmæssigt og organisatorisk skabes rum for en fleksibel indsats med plads til kollegial vidensdeling og samarbejde, så den enkelte ikke oplever at stå alene.

Oplæg fra VISO-specialister

Er I i jeres kommune interesseret i at få mere viden og konkrete metoder til det relationelle arbejde med borgere med demens, så vær med, når Social- og Boligstyrelsen i september og oktober 2023 tilbyder en temadag om borgere med demens.

Deltagerne vil bl.a. kunne høre oplæg fra hhv. Odense Kommunes hjerneskadecenter, den private klinik Neuropsykologisk Praksis og botilbuddet Tangkær i Region Midtjylland.

Alle tre er VISO-leverandører på demensområdet og har indgående viden og mange års konkrete erfaringer med målgruppen, enten via drift af egne kommunale tilbud eller gennem konsulentopgaver.

Temadagen afrundes med et pårørendeperspektiv om, hvordan det opleves at se sin ægtefælle ændre sig og langsomt få behov for mere og mere støtte fra det kommunale system.

Praktiske oplysninger

Deltagelse er gratis.

Temadagen holdes fire steder i landet på forskellige datoer. Alle dage varer fra kl. 9.30 til kl. 15.00.

Tilmelding foregår nedenfor via NemTilmeld, hvor programmet også er tilgængeligt. Bemærk de forskellige tilmeldingsfrister.

Temadagen henvender sig bredt til medarbejdere, ledere, visitatorer og konsulenter, som arbejder med personer med demens.

Kontakt

Gitte Weitling
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her