Temadag: Overgange i ungelivet

16-11-2023

Hvordan skaber vi gode overgange for unge til voksenlivet og støtter dem bedst muligt i fx skift i uddannelser eller vejen til job? Og hvordan håndteres de dilemmaer og barrierer, som typisk opstår i samarbejdet med unge i udsatte positioner? Det sætter vi fokus på ved en temadag den 7. december 2023, hvor vi retter blikket mod det tværfaglige samarbejde.

At flytte hjemmefra og få sin egen bolig. At skifte fra skole til uddannelse. At få job og lære at tage vare på sig selv. Der er mange overgange, som fylder i ungdomsårene, uanset om man er særligt udsat eller ej.

Overgangene kan dog være særligt udfordrende for unge med behov for støtte. Samtidig med, at den unge udvikler sig, vil krav og forventninger typisk også ændre sig, og den unge risikerer at miste fodfæstet i overgangen. Det skaber behov for, at fagpersonerne omkring den unge er særlig opmærksom på at give den rette støtte, så vejen ind i voksenlivet styrker den unges muligheder.

Det er baggrunden for en temadag, som afholdes i et samarbejde mellem Social- og Boligstyrelsen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet.

De mange og forskelligartede overgange, der kan ske mere eller mindre samtidigt, stiller særlige krav om at tænke hele vejen rundt om den unge. Temadagen har derfor fokus på, hvordan vi styrker det tværfaglige samarbejde og inddrager perspektiver fra både social-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Det sker på dagen

På temadagen kan du få inspiration til løsninger og handlemuligheder og et indblik i aktuel viden om udsatte unge som står på tærsklen til voksenlivet.

Vi kommer bl.a. rundt om disse emner:  

  • Hvad der kendetegner de unge, der oplever særlige udfordringer i overgange i ungdomslivet
  • Hvilke indsatser, de unge typisk modtager, og hvordan civilsamfundet kan tænkes indgå som en del af indsatsen
  • Rammerne for det tværgående samarbejde og de dilemmaer, barrierer og særlige opmærksomhedspunkter, der kan opstå i arbejdet med udsatte unge.

Praktiske oplysninger

Temadagen afholdes 7. december 2023 på Scandic Jacob Gade i Vejle. Det er gratis at deltage.

Dagen henvender sig til chefer, ledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter og andre relevante aktører (fx fagpersoner fra den kommunale unge indsats eller myndighedsafdeling) fra ungeområdet.

Tilmeldingsfrist: 1. december 2023. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Tilmeldingen sker via NemTilmeld, hvor programmet også er tilgængeligt.

Tilmelding og program til temadagen 7. december

Nyheden er opdateret 23. november med oplysning om, at programmet er tilgængeligt i NemTilmeld. Red.

Kontakt

Miriam Bill
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her