Styrk sagsbehandlingen med VUM 2.0

31-08-2023

Ønsker I at styrke brugen af den opdaterede Voksenudredningsmetode i jeres kommune? Social- og Boligstyrelsen tilbyder nu hjælp til implementeringen på netop de områder, der udfordrer jeres arbejde med VUM 2.0. Ansøgningsfrist: 20. oktober 2023.

Voksenudredningsmetoden er for mange kommuner et uundværligt værktøj, der er med til at sikre kvalitet og lovmedholdighed i sagsbehandlingen.

Den nuværende udgave af Voksenudredningsmetoden blev lanceret i 2020 og har bl.a. et øget fokus på helhedsorientering, retssikkerhed og borgerens egne ønsker for fremtiden og mål for indsatsen.

Mange kommuner er begyndt at anvende VUM 2.0, og endnu flere forventer at tage den opdaterede version 2.0 i brug de kommende år.

Er I blandt de kommuner, der har indledt implementeringen af VUM 2.0, men oplever udfordringer i arbejdet, kan I få hjælp af Social- og Boligstyrelsen i form af et implementeringsforløb.

Vi tilbyder nye forløb med opstart i januar 2024. Ansøgningsrunden er åben nu og frem til og med den 20. oktober 2023.

Hvad er et implementeringsforløb?

I implementeringsforløbet arbejder Social- og Boligstyrelsen sammen med kommunen om at styrke brugen af VUM 2.0 på de områder, hvor der særligt er udfordringer. Desuden får kommunen viden og redskaber til at fortsætte udviklingsarbejdet på egen hånd, efter forløbet med styrelsen er gennemført.

Et implementeringsforløb strækker sig over et halvt år. Indledningsvist ansøger kommunen om én af fire pakker med hver deres fokus. Hvis ansøgningen imødekommes, vælger kommunen i samarbejde med styrelsen herefter de specifikke udviklingsområder, der skal arbejdes med i forløbet.

Gennem et implementeringsforløb med Social- og Boligstyrelsen kan kommunen forvente at få:

  • En kort analyse, der viser styrker og udfordringer i relation til den valgte implementeringspakke
  • Rådgivning om implementeringsbarrierer og -drivkræfter
  • Rådgivning og redskaber til at arbejde med prøvehandlinger
  • Konkret rådgivning om anvendelsen af VUM 2.0
  • Processtøtte indeholdende en række møder og workshops

I kan læse mere om forløbets indhold og de krav, I skal opfylde, her på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Find vejledning og ansøgningsskema

Informationsmøder 8. og 22. september 2023

Hvis I vil høre mere om implementeringsforløbene, inden I søger, så tilmeld jer et af vores virtuelle informationsmøder. De er gratis og holdes 8. og 22. september 2023 – begge dage fra kl. 12.00-13.00.  Der er tilmeldingsfrist dagen før kl. 12.

Tilmelding til informationsmøde 8. september

Tilmelding til informationsmøde 22. september

Kontakt

Jesper Pilegaard
Fuldmægtig

Fem runder

Implementeringsforløbene udbydes hvert halve år i perioden 2023-25. Der er fem ansøgningsrunder.