Styrk efterværnsindsatsen i din kommune

03-05-2023

Styrk din kommunes indsats for at hjælpe unge, der har været anbragt, med at komme godt ind i voksenlivet. Landets kommuner kan søge om et rådgivningsforløb, der har fokus på den faglige og strategiske ledelse af efterværnsområdet.

Unge, der har været anbragt uden for hjemmet eller haft en fast kontaktperson, har fortsat behov for hjælp for at komme godt ind i voksenlivet, når de bliver 18 år. Her kan et efterværn, der tager afsæt i den unges ønsker og behov, være afgørende og med til at sikre et fundament for de unges fremtid.

Med udgangspunkt i den nyeste viden på området tilbyder Social- og Boligstyrelsen et gratis rådgivningsforløb til kommuner, der gerne vil styrke den faglige og strategiske ledelse af efterværnsområdet og overgangen fra barn til voksen.

Formålet med rådgivningsforløbet er at understøtte, at de unge, der modtager efterværn, får en indsats af høj kvalitet. Efterværnsområdet og de unges overgang til voksenlivet er kendetegnet ved involvering af flere aktører og forskellige lovgivninger. Derfor lægges der særlig vægt på det tværgående samarbejde og den strategiske og faglige ledelse heraf.

Rådgivningen kan bl.a. have fokus på, hvordan ledelsen hos hhv. myndighed og udfører kan skabe fælles retning og fagligt grundlag for arbejdet med efterværn. Et andet vigtigt element i rådgivningen kan være, hvordan man kan styrke det tværgående samarbejde omkring den unges overgang til voksenlivet.

Det får I ud af det

Med rådgivningsforløbet kan I forvente at få:

  • Øget indsigt i egen praksis vedr. efterværn
  • Viden om centrale elementer og konkrete faglige redskaber, der kan styrke såvel myndighedsarbejdet som indsatserne
  • Fokus på, hvordan faglig og strategisk ledelse kan understøtte en god faglig praksis på området
  • Støtte til formalisering af handlespor, herunder målgruppevurderinger og tværfagligt samarbejde vedr. efterværn.

Rådgivningsforløbet er målrettet både den strategiske og den faglige ledelse og fagpersoner, der beskæftiger sig med efterværnsområdet og kritiske overgange i unges liv.

Det praktiske

Rådgivningsforløbet er gratis for kommunerne at deltage i og vil bestå af to til fire rådgivningsdage over en periode på seks til tolv måneder. Dagene kan tilrettelægges som møder, workshops eller lignende afhængigt af behov og ønsker.

Der kan søges løbende. Ansøgningsprocessen består af en indledende dialog omkring jeres behov og ønsker til rådgivning, hvorefter der indgås en aftale om samarbejde.

Læs om tilbuddet

Irene Ildvedsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her