Større fleksibilitet i VISOs tilbud

30-11-2023

VISO lancerer nu flere nye typer af rådgivningsforløb, som skal give brugerne endnu bedre mulighed for at få socialfaglig rådgivning, der matcher deres problemstilling. Fx bliver det nu muligt også at få helt korte forløb.

Fremover vil VISO have en større palet af rådgivningstilbud til de kommuner, sociale tilbud, skoler og borgere, der hvert år søger hjælp til at håndtere komplekse problemstillinger på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Både kortere og længere forløb

VISOs kerneopgave er fortsat den samme: At levere gratis rådgivning og vidensformidling i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister. Alle VISOs kendte rådgivningsydelser fortsætter således uændret, men suppleres af nye typer forløb, der sammen skaber større fleksibilitet i VISOs tilbud.

I enkeltsager kan kommuner, sociale tilbud og skoler således fremover få et kort rådgivningsforløb, hvor de over højst tre møder drøfter en konkret og afgrænset problemstilling med VISOs specialister.

Som noget nyt bliver det også muligt at supplere de længerevarende enkeltsagsforløb med opfølgende møder, hvor der er fokus på forankring af viden og læring fra rådgivningen.

Endvidere kan fagfolk – ud over den kendte telefonrådgivning – nu få 1-2 telefoniske rådgivningssamtaler med en VISO-specialist, uden at der skal igangsættes et egentligt rådgivningsforløb.

Læs mere om alle VISOs rådgivningstyper

En anden type nyskabelse er vores temaforløb, hvor en VISO-specialist over to eller tre møder formidler viden om en aktuel problemstilling. Nye temaforløb vil løbende kunne findes på vores hjemmeside. 

Læs om de aktuelle temaforløb

Tilfredse brugere

I 2022 modtog VISO knap 4.300 henvendelser og igangsatte knap 1.700 rådgivningsforløb, og responsen fra de mange brugere er positiv: Ni ud af ti er tilfredse eller meget tilfredse med den rådgivning, de modtager – og i kommunerne oplever over fire ud af fem, at rådgivningen bidrager til den forandring, de ønsker. VISO har dog også fået tilbagemeldinger med ønsker om større fleksibilitet i rådgivningens form og omfang.

 ”Selvom VISO generelt har tilfredse brugere, vil vi gerne sikre, at vores rådgivning i endnu højere grad har lige den længde og bredde, der matcher den konkrete problemstilling. Derfor udvider vi nu mulighederne og håber, vores brugere vil tage godt imod de nye forløb,” siger Anja Mangelsen, kontorchef i VISO. 

Nyt digitalt henvendelsesskema

I forbindelse med de nye rådgivningstyper lancerer VISO også et nyt henvendelsesskema, som alle fremover skal bruge, når de søger rådgivning hos VISO.

Det nye skema er digitalt og leder brugeren igennem en række spørgsmål, hvor man skal beskrive den problemstilling, der søges rådgivning om, og oplyse sagens fakta. Samtidig skal man uploade de dokumenter, der er relevante for sagen.

Hensigten er at lette henvendelsesprocessen, så alle, der henvender sig til VISO, hurtigt og smidigt kan få den rette rådgivning.

Der er link til skemaet på alle relevante sider, herunder alle sider om vores rådgivningstilbud.

Du kan også se skemaet her

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her