SSP-grundmodulet tilbydes nu i Jylland og på Fyn

13-04-2023

Er du ansat i en kommune og arbejder primært med SSP? Eller er du i politiet og indgår direkte i SSP-samarbejdet? Så tilmeld dig SSP-uddannelsens grundmodul og få kompetencer til at arbejde systematisk, helhedsorienteret og vidensbaseret med kriminalitetsforebyggelse. Det er gratis at deltage.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse. Den består af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler og har til formål at styrke SSP-medarbejdere i deres kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndigheder og sektorer. 

Der er pt åbent for tilmeldinger til næste grundmodul, der afholdes i sensommeren og efteråret 2023. Undervisningen tilbydes denne gang både i Jylland og på Fyn.

Indholdet af grundmodulet

SSP-uddannelsens grundmodul giver viden og konkrete redskaber til at opfange tendenser og signaler i lokalmiljøet og kompetencer til at varetage en koordinerende og udførende funktion i SSP-samarbejdet. Der tages afsæt i en systematisk og helhedsorienteret tilgang til det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Undervisningen er tilrettelagt, så deltagernes egen praksis bliver inddraget i undervisningen. Vi arbejder bl.a. med refleksionsøvelser, der sætter fokus på din tilgang til arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge.

Modulet forløber over tre dage og har fire overordnede temaer:

  • Rammerne for SSP-samarbejdet og funktionen som central medarbejder i SSP-samarbejdet
  • Helhedsorienteret og vidensbaseret tilgang
  • Systematisk SSP-samarbejde omkring aktuelle problemstillinger
  • Jura og implementering i praksis

Praktiske oplysninger

Modulet henvender sig til SSP-konsulenter, SSP-medarbejdere med primær funktion i SSP og ansatte i politiet med direkte kontakt til den kommunale SSP-indsats. Man kan deltage både som ny og som erfaren SSP-medarbejder.

Grundmodulet afvikles to gange i efteråret 2023 og forløber over tre undervisningsdage. Der er plads til 30 deltagere:

Datoer for grundmodul afholdt i Jylland:

  • august kl. 9.00-16.00
  • september kl. 9.00-16.00
  • september kl. 9.00-16.00

Tilmeldingsfrist d. 30. juni kl. 12.00.

Datoer for grundmodul afholdt på Fyn:

  • oktober kl. 9.00-16.00
  • oktober kl. 9.00-16.00
  • oktober kl. 9.00-16.00

Tilmeldingsfrist 31. august kl. 12.00..

Læs mere om grundmodulet og tilmeld dig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her