Nu er der igen mulighed for at deltage i SSP-uddannelsen

08-02-2023

Indgår du i SSP-samarbejdet om at forebygge ungdomskriminalitet? Og ønsker du at tage SSP- uddannelsens grundmodul eller tilvalgsmodulet ”Hvad virker (ikke) i forebyggelsen"? Så kan du melde dig til nu. Social- og Boligstyrelsen tilbyder begge moduler i 2023.

Social- og Boligstyrelsen udbyder en national SSP-uddannelse, som har til formål at styrke det kriminalitetsforebyggende arbejde og understøtte en fælles tilgang på tværs af myndighederne.

Grundmodulet

Er du ny i SSP-samarbejdet, eller har du brug for grundlæggende viden om SSP-samarbejdet, anbefaler vi grundmodulet. Det giver en bred kvalificering i SSP-samarbejdet, som kan styrke dig i at varetage en systematisk og helhedsorienteret indsats. Du vil desuden få viden om og konkrete redskaber til at opfange tendenser og signaler i dit lokalmiljø af relevans for det kriminalitetsforebyggende arbejde.

Undervisningen forestås af Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter.

Det er en forudsætning for deltagelse, at du fast indgår i SSP- samarbejdet. Du kan fx være SSP- medarbejder i en kommune, SSP- medarbejder hos politiet, SSP- medarbejder på den lokale skole eller i øvrigt have en direkte funktion i det lokale SSP-samarbejde.

Grundmodulet kan også være relevant for dig, som er ny eller mindre erfaren SSP-konsulent med opgaver på et strategisk og koordinerende niveau.

Tilvalgsmodul 2

Tilvalgsmodul 2 ”Hvad virker (ikke) i forebyggelsen” giver en grundlæggende indføring i virksom forebyggelse af kriminalitet og risikoadfærd. Her sættes fokus på årsager til risikoadfærd, former for forebyggelse og evidensbaserede indsatser.

Modulet forestås af lektor Lars Holmberg, Københavns Universitet.

Tilvalgsmodul 2 er for nyere såvel som mere erfarne SSP-medarbejdere, der fast indgår i SSP-samarbejdet på strategisk, koordinerende og/eller udførende niveau. Du kan fx være SSP-medarbejder og/eller konsulent i kommunen, i politiet, på den lokale skole eller i øvrigt have en direkte funktion i det lokale SSP-samarbejde.

OBS: Modulet vil ikke være relevant for dig, hvis du tidligere har modtaget undervisning af Lars Holmberg på diplomuddannelsen i kriminologi ved Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger

Der er netop åbnet for tilmeldingen til begge moduler.

Det er gratis at deltage.

Grundmodulet afvikles over tre dage i efteråret 2023 med tilmeldingsfrist 1. september.

Tilvalgsmodul 2 afvikles over to dage i foråret 2023 med tilmeldingsfrist 28. april.

Læs mere om grundmodulet og tilmeldingen

Læs mere om tilvalgsmodul 2 og tilmeldingen

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her