SØM: To kommuner præsenterer investeringscases om hjemløshed

22-02-2023

Kom til webinar den 15. marts og bliv klogere på SØM – Den Socialøkonomiske Investeringsmodel. Aalborg Kommune og Guldborgsund Kommune præsenterer deres SØM-beregninger af to kommunale investeringscases om indsatser til borgere i hjemløshed.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, blev offentliggjort i 2018, og en lang række af landets kommuner har prøvet kræfter med modellen, som løbende forbedres og videreudvikles.

Siden 2019 har styrelsen tilbudt rådgivning og implementeringsforløb i SØM til kommunerne. Det gør vi, fordi erfaringerne siger, at det ikke er helt nemt hverken at arbejde med sociale investeringer eller SØM. Men erfaringerne viser også, at man lykkes, hvis man kommer godt fra start med den rigtige understøttelse.

Aalborg Kommune og Guldborgsund Kommune har deltaget i implementeringsforløb i efteråret 2022 og har i den forbindelse udarbejdet investeringsberegninger i SØM. Det giver de et indblik i til et gratis webinar, hvor Social- og Boligstyrelsen er vært.

Hvad sker der på dagen

Til webinaret vil de to kommuner præsentere deres beregninger. Guldborgsund Kommune har lavet en investeringsberegning på en omlægning af nogle af kommunens forsorgshjemspladser til skæve boliger for borgere i hjemløshed.

Aalborg Kommune har ligeledes beskæftiget sig med indsatser til borgere i hjemløshed og har lavet en SØM-beregning på kommunens efterforsorgsindsats.

Kommunerne vil beskrive både indsatserne i sig selv og deres erfaringer med at anvende SØM i praksis, ligesom de vil fortælle om deres udbytte af implementeringsforløbet.

Der er mulighed for at stille spørgsmål både til de to kommuner og til Social- og Boligstyrelsen. Vi runder af med at fortælle, hvordan andre kommuner kan søge om implementeringsstøtte.

Hvem kan deltage?

Målgruppen for webinaret er dels kommunale ledere, dels medarbejdere med enten en økonomi-, analyse- eller socialfaglig baggrund med interesse for sociale investeringer. og SØM.

Praktiske oplysninger

Webinaret afholdes den 15. marts 2023 kl. 13.30 – 15. Link til deltagelse sendes ud til alle tilmeldte senest dagen inden.

Deltagelse er gratis. Tilmeldingsfrist: 13. marts kl.12. 

Tilmeld dig webinaret

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om SØM og vores forskellige tilbud om rådgivning mv. på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Her kan du også finde SØMs erfaringsdatabase, hvor du kan se konkrete kommunale beregningseksempler i modellen.

Læs mere om SØM

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her