Socialpsykiatriens Nøgletal – et nyt styringsredskab

02-02-2023

Socialpsykiatriens Nøgletal er er et styringsredskab til kommuner, der arbejder med omlægning til en mere recovery-orienteret og rehabiliterende socialpsykiatri. Redskabet er nu tilgængeligt for alle landets kommuner.

Social- og Boligstyrelsen har her i januar offentliggjort et samlet koncept for udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod recovery-orienteret rehabilitering.

Det er Social- og Boligstyrelsens erfaring, at det understøtter omlægningsprocesser, hvis der løbende følges op på igangsatte aktiviteter, og kommunen følger målopfyldelsen gennem en række nøgletal.

Sammen med en række kommuner har vi derfor udviklet et nyt redskab - Socialpsykiatriens Nøgletal -  som kan bruges til at få indsigt i resultaterne af omlægningen. Med redskabet har kommunerne en genvej til hurtig ledelsesinformation, der viser borgernes udvikling.

Lav analysen med det samme

Socialpsykiatriens Nøgletal er netop offentliggjort med alle kommuners data fra 2018 til 2021.

Det betyder, at man kan downloade redskabet og lave en analyse med det samme for 15 af redskabets 20 nøgletal. I analysen kan man – udover at se en enkelt kommunes nøgletal over tid – også sammenligne med en gruppe af kommuner og med hele landet.

Hent Socialpsykiatriens Nøgletal på social.dk

Socialpsykiatriens Indsatstrappe

Socialpsykiatriens Indsatstrappe kan bruges som styringsinformation ved at vise udviklingen i brugen af sociale indsatser på et aggregeret niveau. Bevægelser mellem trinnene giver kommunen en indikation på, om indsatserne virker på et overordnet niveau.

Indsatstrappen illustrerer, hvor tæt borgerne er på et almindeligt hverdagsliv. Det betyder, at indsatserne er placeret på trappens trin ud fra, hvor langt borgere, der modtager indsatsen, generelt vurderes at være fra et almindeligt hverdagsliv.

Socialpsykiatriens Indsatstrappe illustrerer et af principperne for omlægning af socialpsykiatrien til en mere recovery-orienteret og rehabiliterende indsats.

Læs om koncept for omlægning af socialpsykiatrien

Opdatering 4. januar 2024: Socialpsykiatriens Nøgletal er d.d. flyttet til vidensplatformen social.dk. Linket til redskabet er derfor opdateret. Red.

Kontakt

Kathrine Ebbe Tertz
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her