Social- og Boligstyrelsen trækker støtten til beregningsværktøjet LCAbyg

05-07-2023

Med indførelsen af klimakrav til bygninger fra den 1. januar 2023 har styrelsen givet støtte til værktøjet LCAbyg23. Støtten blev givet for at sikre, at bygherrer og virksomheder havde adgang til et værktøj, der kan bruges til at beregne en bygnings klimapåvirkning.

LCAbyg er udviklet og vedligeholdes af BUILD, institut for Byggeri, By og Miljø ved Aalborg Universitet. Nu viser en markedsanalyse, at der i dag er kommet flere beregningsværktøjer på markedet.
På den baggrund er det Social- og boligstyrelsens vurdering, at statsstøtten til LCAbyg må indstilles.

Vurderingen er foretaget i samarbejde med Erhvervsministeriets Statsstøttesekretariat og i dialog med BUILD. 
De forskningsmidler, der hidtil har været anvendt som støtte til LCAbyg, vil fremadrettet blive anvendt til at støtte analyse- og forskningsprojekter i relation til eksisterende og kommende klimakrav.

Som opfølgning på afgørelsen ønsker styrelsen i samarbejde med BUILD at starte et forskningsprojekt til august, som skal munde ud i en metodebeskrivelse for LCA-beregningsværktøjet.
Metodebeskrivelsen skal være med til at fremme transparents og ensartethed i LCA-beregninger generelt.
BUILD ønsker forsat at tilbyde et gratis, og forskningsbaseret værktøj, som både små og store virksomheder frit kan benytte eller bygge egne IT-løsninger ovenpå. 

BUILD søger derfor nye finansieringsmuligheder til LCAbyg23 og udvikling af versioner, som understøtter de kommende klimakrav i 2025 og 2027.
BUILD har fuld forståelse for styrelsens afgørelse og LCA-beregninger fortsætter som forskningsmiljø på BUILD. 

Kontakt

Byggeri