Social- og Boligstyrelsen inviterer til dialog om helhedsorienterede indsatser

18-03-2023

Er I som kommune interesseret i at omlægge til helhedsorienterede indsatser? Men savner måske input til, hvordan I bedst kommer i gang? Social- og Boligstyrelsen kommer gerne på besøg hos jer. Få den nyeste viden på området og lokale nøgletal.

Der kan være både faglige, menneskelige og økonomiske potentialer i at arbejde helhedsorienteret. Men vi ved også, at det kan være udfordrende, blandt andet fordi strukturer og organisering ikke altid understøtter en tværgående tilgang.

Derfor vil vi gerne stille vores viden og sparring til rådighed om, hvordan man kan arbejdet med området.

Analyse om drivkræfter og barrierer

Vi har for nylig offentliggjort en analyse af, hvilke drivkræfter og barrierer en række kommuner oplever i forbindelse med at omstille organisationen til at arbejde mere helhedsorienteret på voksenområdet.  

Analysen viser, at processen ofte er krævende og fordrer tid og ressourcer for at sikre en bred forankring og et solidt fundament. Men samtidig oplever kommunerne også, at en helhedsorienteret praksis gør en stor forskel for den enkelte borger og kan være med til at frigøre ressourcer i kommunen.

Hvis I som kommune står overfor at iværksætte initiativer om helhedsorienterede indsatser – eller måske allerede er i gang – så kan vi understøtte jeres arbejde.

Viden og dialogmøde

Vi tilbyder aktuelt:

  • Dialogmøde med det strategiske niveau i jeres kommune, hvor vi drøfter potentialer ved investering i helhedsorienterede indsatser, hvad det er for en omstilling, der er behov for, og hvad det stiller af krav til jer som kommune, når omstillingen skal implementeres.
  • Lokale data fx hvordan ser den potentielle målgruppe for helhedsorienterede indsatser ud hos jer, og hvad er målgruppens udfordringsbillede? Vi kan også se på jeres udgifter til målgruppen på tværs af velfærdsområder og udviklingen over tid.
  • Præsentation for politisk udvalg/direktion (eller evt. en bredere kreds) af viden om drivkræfter og barrierer. Præsentationen vil have fokus på de centrale udfordringer i arbejdet med omstilling til helhedsorientering, og hvad de kritiske succesfaktorer er for at lykkes.

 Lyder det som relevant for jeres kommune, så kontakt gerne specialkonsulent Louise Falslund Kjeldsen på mail lofk@socialstyrelsen.dk eller telefon 41 74 00 39 for nærmere aftale.

Mere om analysen fra Social- og Boligstyrelsen

Mange udsatte borgere har behov for indsatser og ydelser på tværs af kommunen. Det stiller særlige krav om en koordineret og helhedsorienteret indsats.

Social- og Boligstyrelsens analyse (februar 2023) viser, at de organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige rammer er helt afgørende for, at den helhedsorienterede faglige indsats kan lykkes, og identificerer seks kritiske succesfaktorer.

Hent analysen af drivkræfter og barrierer (pdf)

Kontakt

Louise Falslund Kjeldsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her