Social- og Boligstyrelsen har udmeldt rammer til fornyelse af bymidter for 2023

31-05-2023

Social- og Boligstyrelsen har den 31. maj 2023 udsendt brev til 49 kommuner, som har tilkendegivet, at de ønsker at få del i bymidterammen for 2023.

Den på finansloven fastsatte statslige bevilling til fornyelse af bymidter udgør 36,4 mio. kr. i 2023. Midlerne kan anvendes i bymidter i byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere.
Hertil kommer de fire ø-kommuner Læsø, Samsø, Ærø og Fanø, hvor største by har under 4.000 indbyggere. Disse fire ø-kommuner har mulighed for at søge om andel i bymidterammen med henblik på at anvende den i deres største by.

De 49 kommuner, som har fået del i bymidterammen for 2023, kan anvende midlerne i centrum af de berettigede byer til områdefornyelse, bygningsfornyelse, opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning, forbedring af friarealer, midlertidig og permanent genhusning samt kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger.

I aftalen om mere liv i bymidter og landdistrikter fra 29. november 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne er der i perioden 2022-2027 afsat midler til fornyelse af bymidter.

Læs brevet til kommunerne her (åbner i nyt vindue) (Mangler)

Se oversigt over tildelte midler til kommunerne (åbner i nyt vindue) (Mangler)

Se oversigt over byer i målgruppe til bymidterammen (åbner i nyt vindue) (Mangler)

Kontakt

Bolig