Regionale møder i familiehus-netværket

01-03-2023

Vil jeres kommune eller region være med til at udveksle erfaringer om den forebyggende og helhedsorienterede indsats for kommende forældre og småbørnsfamilier? Så vær med i Social- og Boligstyrelsens nye netværk om familiehuse og lignende organiseringer. Vi mødes i maj fem forskellige steder i landet.

Landet over etableres der nu mange steder familiehuse, der kan fungere som en samlet indgang til kommunens tilbud og indsatser på småbørnsområdet. Det kan både være tilbud ved sundhedsplejen og jordemoder, forebyggende indsatser og støtte samt mere målrettede indsatser.

I løbet af maj kan kommuner og regioner, der arbejder med familiehuse, dele viden og udveksle erfaringer i et nyt netværk. Familiehus-netværket blev skudt i gang på et nationalt kick off-seminar i december 2022, og der åbnes nu for tilmelding til den første runde med regionale møder fem steder i landet.

Netværket henvender sig til chef- og ledelsesrepræsentanter samt nøglemedarbejdere fra kommuner og regioner med opgaver på spæd- og småbørnsområdet. Det kan fx være ansatte fra sundhedspleje, dagtilbud, PPR, myndighed, udfører-området samt fødesteder og familieambulatorier.

Derfor skal I være med

Ved at deltage i familiehus-netværket får I mulighed for at:

  • dele viden og udveksle erfaringer med at udvikle og forankre tidligt forebyggende, helhedsorienterede indsatser til kommende forældre og småbørnsfamilier,
  • sætte fokus på regionale samarbejder om familiehuse eller lignende organiseringer mellem kommuner og region og med andre potentielle samarbejdspartnere på området,
  • få aktuel viden om familiehuse og lignende organiseringer.

De regionale netværk indgår som en del af Social- og Boligstyrelsens rådgivning om familiehuse og lignende organiseringer. Rådgivningen tilrettelægges i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Alle kommuner og regioner med interesse i at arbejde med familiehuse og lignende organisering kan deltage i netværkene. Det er således ikke en betingelse for at være med, at man har ansøgt om puljemidler og/eller et lokalt rådgivningsforløb.

Praktiske oplysninger

Vi vil gerne opbygge et stabilt netværk med en nogenlunde fast kreds af deltagere. Som kommune eller region opfordres I derfor til så vidt muligt at koordinere jeres tilmelding. Der kan tilmeldes op til fem personer ad gangen.

Deltagelse er gratis.

Hvis der er stor interesse for at deltage i de regionale møder, forbeholder Social- og Boligstyrelsen sig ret til at prioritere i antallet af deltagere, så der bliver en bred repræsentation fra kommuner og regioner.

Både kommuner og regioner skal tilmelde sig netværksmødet i den region, hvor ens arbejdsplads ligger.

Man tilmelder sig via NemTilmeld, hvor man også kan læse mere om de forskellige møder: 

Tilmeldingsfristen fremgår under de enkelte møder.

Læs mere om hele initiativet om familiehuse

Kontakt

Birgitte Færregaard
Specialkonsulent

Kontakt

Anette Hammershøi
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her