Pulje: Specialpædagogiske indsatser og undervisning i punktskrift og tegnsprog

25-10-2023

Der er udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at børn og unge, der har enten alvorlig synsnedsættelse eller varigt høretab, har adgang til den nødvendige specialpædagogiske indsats. Puljen er udmeldt af Børne- og Undervisningsministeriet. Ansøgningsfrist: 16. november 2023 kl. 13:00.

Den Nationale Koordination i Social- og Boligstyrelsen skal sikre, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere på de mest specialiserede social- og specialundervisningsområder. Styrelsen har videregivet en bekymring til Børne- og Undervisningsministeriet for, om børn og unge med hhv. alvorlig synsnedsættelse og varigt høretab imødekommes i deres respektive behov for punktskrifts- og tegnsprogsindsatser.

På den baggrund har ministeriet udmeldt en ansøgningspulje, der skal understøtte, at disse børn og unge har adgang til den nødvendige specialpædagogiske indsats efter folkeskoleloven (§ 3, 3a og § 4, § 20), uanset hvor i landet barnet eller den unge bor eller opholder sig.

Puljen er på 1,8 mio. kr.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af aktører, som arbejder med at styrke vilkårene for børn og unge i én af målgrupperne og har specialiseret viden om og erfaring med børn og unge med enten varigt høretab eller med alvorlig synsnedsættelse og blindhed.

Ansøger skal desuden have faglig viden om målgruppens behov og erfaring med at gennemføre undervisnings- og vejledningsindsatser, der kan fremme målgruppens lærings- og kommunikationsevner.

Ansøgere kan fx være landsdækkende vidensmiljøer, kommunikationscentre og VISO-leverandører.

Ansøger skal inddrage kommuner herunder pædagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) i forbindelse med afprøvning af aktiviteter, da ansøger skal have fokus på indsatsens udbredelse på nationalt plan.

Hvad kan der søges tilskud til?

Tilskud fra puljen kan anvendes til udgifter forbundet med udvikling af den specialpædagogiske indsats til børn og unge med behov for punktskrift og tegnsprog. For eksempel løn til medarbejdere og udgifter til afholdelse af digitale og/eller fysiske arrangementer, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 16. november kl. 13:00

Hvordan søges puljen?

Ansøgningspuljen administreres af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Ansøgningsmateriale, herunder vejledning, er tilgængeligt via Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der også er oplysninger om, hvem man kan kontakte, hvis man har spørgsmål.

Få yderligere oplysninger om puljen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her