Pulje: Kompetenceudvikling på opholdssteder og døgninstitutioner

13-10-2023

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje, der skal højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder via kompetenceudvikling af medarbejderne. Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2023 kl. 12:00.

Kvaliteten på opholdssteder og døgninstitutioner for anbragte børn og unge skal være i orden. Det indebærer bl.a., at medarbejderne har den rette faglighed og de rette kompetencer til at give børnene og de unge den hjælp og omsorg, de har behov for.

Det er baggrunden for en ansøgningspulje, som Social- og Boligstyrelsen har udmeldt. Puljen skal give opholdssteder og døgninstitutioner mulighed for sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse og derigennem højne kvaliteten på anbringelsesstederne. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningspuljen udmøntes løbende efter først til mølle-princippet med endelig frist den 1. december 2023 kl. 12:00.

De ansøgninger, der modtages først i ansøgningsperioden, vil dermed også blive sagsbehandlet først, indtil der ikke er flere midler til fordeling. 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er medarbejdere, der er ansat på opholdssteder og døgninstitutioner og primært har pædagogiske arbejdsopgaver

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljens ansøgerkreds er døgninstitutioner og opholdssteder.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes MitID Erhverv (med organisationens CVR-nummer) ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger. 

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen

Nyheden er oprindelig lanceret 13. oktober 2023 som en forhåndsannoncering af puljen. Nyheden er opdateret 25. oktober med oplysning om, at puljen er udmeldt. Red.

 

Kontakt

Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her