Pulje: Økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

27-04-2023

Boligorganisationer kan nu søge om et tilskud til ansættelse af en økonomisk rådgiver, der skal yde en kompetent rådgivning af udsættelsestruede lejere i en eller flere boligafdelinger. Ansøgningsfrist: 1. juni 2023.

Social- og Boligstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på 10 mio. kr. til økonomisk rådgivning af lejere, der er i risiko for at blive sat ud af deres bolig på grund af bl.a. huslejerestancer og en vanskelig privatøkonomi.

Boligorganisationer kan via puljen søge midler til at dække lønudgifter til en økonomisk rådgiver i et 6 måneders ansættelsesforløb.

Indsatsen kan med fordel bygge videre på de nyttige erfaringer, der allerede er høstet med økonomiske rådgivningsindsatser af udsættelsestruede lejere i flere almene boligorganisationer. Der kan både søges om et tilskud til en ny indsats og til en allerede eksisterende indsats.

Puljen er en del af den politiske aftale om inflationshjælp af 10. februar 2023 og indgår i forslaget til finanslov for 2023. Puljen udmøntes under forsætning af vedtagelsen af finansloven for 2023, hvilket forventes at ske den 16.maj 2023.

Målgruppe

Den økonomiske rådgiver skal i forløbet yde kvalificeret rådgivning for et større antal udsættelsestruede lejere i en eller flere boligafdelinger.

Det er op til boligorganisationen at identificere målgruppen og planlægge og udføre indsatsen med ansættelsen af rådgiveren.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af alle boligorganisationer. Boligorganisationer, der har 3.500 eller flere almene boliger, prioriteres dog først.

Der kan søges om disse beløb:

  • Boligorganisationer med 10.000 eller flere almene boliger kan søge om et tilskud på 500.000 kr.
  • Boligorganisationer, der har mellem 3.500 og 9.999 boliger, kan søge om 250.000 kr.
  • Boligorganisationer, der har færre end 3.500 boliger, kan ligeledes søge om 250.000 kr., men vil kun modtage tilskud, hvis der er flere midler, end der bevilliges i første prioritet.

Prioriteringen i tildelingen af tilskudsbeløb tager udgangspunkt i antallet af boliger i boligorganisationen, fordi det giver mulighed for at igangsætte et stort antal økonomiske rådgivningsindsatser af seks måneders varighed med et bredt geografisk sigte og til gavn for et stort antal almene lejere inden for målgruppen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2023.

Puljen skal søges via den tidligere Bolig- og Planstyrelses hjemmeside bpst.dk:

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen