Pulje: Nedsættelse af husleje i almene familieboliger

29-03-2023

Kommuner kan søge tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen i almene familieboliger til boligsøgende med akut behov og lav betalingsevne. Det gælder også borgere i hjemløshed. Der er tale om en genudmelding af resterende midler af en pulje, der skal bidrage til at reducere hjemløshed. Ansøgningsfrist: 15. maj 2023.

Social- og Boligstyrelsen skal hermed orientere om, at det igen er muligt for kommuner at søge om tilskud fra puljen til midlertidig huslejenedsættelse i almene familieboliger.

Puljen er en del af aftalen om fonden for blandede byer og har til formål at øge antallet af almene boliger med særlig lav husleje til boligsøgende med et akut behov og lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed. Puljen skal overordnet være med til at reducere antallet af borgere i hjemløshed og bidrage til at gøre op med langvarig hjemløshed.

I aftalen er der afsat 150 mio. kr. til puljen til huslejenedsættelse. Ved ansøgningsrunden med frist i september 2022 blev der ansøgt om 123 mio. kr. For at udnytte bevillingen fuldt ud gennemføres der nu en ny ansøgningsrunde til restrammen på 27 mio.kr. Det svarer til huslejetilskud til 245 boliger.

Det er en betingelse for at modtage tilsagn, at kommunen har udarbejdet en plan for bekæmpelse af hjemløshed og indgået udlejningsaftaler med kommunens boligorganisationer om tilvejebringelse af de boliger, der skal anvises til.

Tilskud til midlertidig nedsættelse af huslejen, der gives i forbindelse med denne genudmelding, skal udnyttes i 2023.

Målgruppe

Boligsøgende med et akut behov og lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist 15. maj 2023.

Hvem kan søge?

Alle kommuner kan søge om tilskud fra puljen. Det gælder også de kommuner, der søgte ved den første ansøgningsrunde i 2022, og som har modtaget tilsagn om hele det ansøgte tilskud.

Restrammen genudmeldes efter de samme tildelingskriterier som den oprindelige ramme. Det vil sige, at Social- og Boligstyrelsen fordeler restrammen på de fem regioner efter antallet af hjemløse efter seneste hjemløsetælling fra 2022.

Ansøgningsmateriale og yderligere oplysninger om puljen kan tilgås på den tidligere Bolig og Planstyrelses hjemmeside bpst.dk:

Yderligere oplysninger og adgang til at søge puljen