Prøv vores nye e-læringskursus til socialpsykiatrien

25-09-2023

Vil du vide mere om, hvordan du kan arbejde recovery-orienteret? Og ville du ønske, at du kunne få denne viden, når det passer dig? Så tjek Social- og Boligstyrelsens nye tilbud om e-læring. Det er fleksibelt og nemt tilgængeligt - og så er det gratis.

Social- og Boligstyrelsen lancerer nu et nyt e-læringskursus til ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien, der ønsker at udvikle deres praksis for borgere med psykiske vanskeligheder.

Kurset har recovery-orienteret rehabilitering som det faglige udgangspunkt. Fokus for kurset er derfor, hvordan borgerne bedst støttes i at leve et så selvstændigt liv som muligt med afsæt i den enkeltes håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Kurset henvender sig til ledere og medarbejdere i de sociale tilbud og på myndighedsområdet. Samarbejder du med socialpsykiatrien, eller er du borger eller pårørende, kan du også have nytte af at tage kurset.

Sådan er e-kurset

E-læringen består af i alt syv moduler inden for disse tre temaer:

  • Recovery-orienteret rehabilitering
  • Borgernes progression og udvikling
  • Uddannelse og beskæftigelse i socialpsykiatrien.

Modulerne er af varierende længde, men de fleste er på ca. 30-45 minutter.

Alle modulerne kan tages, når det passer dig og i dit eget tempo. De kan også tages i en anden rækkefølge end den foreslåede.

På kurset præsenteres du for den aktuelt bedste viden inden for temaerne og for forskellige øvelser og redskaber. Kurset kan gennemføres individuelt, men kan også med fordel gennemføres sammen med kollegaer eller borgere, så der skabes rum for faglige refleksioner og drøftelser.

Find det nye e-læringskursus her 

Fysiske kurser

Foruden e-læringskurset er der også mulighed for fysiske kurser inden for en række forskellige temaer såsom psykiatrifaglig viden, samarbejde med civilsamfundet, sociale relationer og forebyggelse af ensomhed. 

Der tilbydes to slags fysiske kurser:

  • Korte videnskurser af én dags varighed, hvor der gives en grundlæggende introduktion til et emne
  • Praksiskurser med fem undervisningsdage, hvor der er mulighed for at gå i dybden.

Alle kurser er finansieret af Social- og Boligstyrelsen og er derfor gratis. Dog er der en deltagerbetaling på videnskurser på 400 kr. til lokaler og forplejning.

Bemærk, at der er stor efterspørgsel på de fysiske kurser. Vi anbefaler derfor, at tilmeldingen sker hurtigst muligt. Kurserne kurser tilbydes til og med 2025.

De fysiske kurser administreres af Komponent for Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere og tilmeld dig på Komponent.dk

Det faglige afsæt

Kursusmaterialet tager udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering.

Tilgangen har fokus på at støtte borgeren i at realisere sine ønsker og håb for fremtiden samt mulighed for at komme sig.

Social- og Boligstyrelsen kalder den måde at arbejde på for Borgeren ved roret.

Læs mere og find redskaber til at arbejde med afsæt i tilgangen

Kontakt

Adriana Pljevaljcic
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her