Ønsker I hjælp til at forebygge magtanvendelser på jeres tilbud?

04-10-2023

Social- og Boligstyrelsens rejsehold tilbyder gratis rådgivning om, hvordan man kan forebygge magtanvendelser og styrke trivsel og tryghed på botilbud på handicapområdet. Forløbene tager afsæt i jeres lokale forhold.

Magtanvendelse skal ses som den sidste udvej og er kun en mulighed, hvis det viser sig umuligt at løse situationen med en socialpædagogisk indsats og andre mindre indgribende indsatser. Magtanvendelse er altså undtagelsen.

Understøttelse af den enkeltes muligheder og beskyttelse af den personlige frihed er dermed altid udgangspunktet og fundamentet for indsatsen.

Social- og Boligstyrelsen tilbyder hjælp i 2024 til dette arbejde i form af rådgivnings- og kompetenceforløb, til jer, der gerne vil arbejde forebyggende og nedbringe antallet af magtanvendelser.

Tilbuddet er målrettet botilbud for borgere, der er omfattet af reglerne for magtanvendelse på socialområdet. Det vil sige personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven og efter §105 i almenboligloven.

Om forløbene

Forløbene har fokus på en øget ressourceorienteret tilgang og anerkendende kultur. Det kan i sig selv være forebyggende i forhold til magtanvendelse, hvis borgeren oplever at have indflydelse på og kontrol over eget liv. Borgerperspektivet er derfor gennemgående for hele forløbet.

For at sikre den lokale forankring afklares det aktuelle behov hos jer. Det sker i et samarbejde mellem jer, Landsbyen Sølunds lærings- og videnscenter og Social- og Boligstyrelsen.

Et rådgivningsforløb foregår typisk over en periode på omkring seks måneder og består af en række aktiviteter for ledere og medarbejdere.

Forløbet giver mulighed for at tilegne sig mere viden om magtanvendelsesområdet og reflektere over egen praksis i forhold til at forebygge, håndtere og lære af situationer med magtanvendelse. I forløbet afprøves konkrete tiltag, der kan skabe forbedringer i praksis.

Praktiske oplysninger

Forløbet afholdes som udgangspunkt fysisk hos jer. I skal derfor kunne stille de nødvendige mødefaciliteter til rådighed og også sørge for forplejningen.

Har I faciliteterne til det, kan dele af forløbet evt. holdes virtuelt efter nærmere aftale.  

Der dækkes udgifter til vikarer op til 250.000 kr. pr. forløb.

Lyder forløbene som noget for jer, så kontakt venligst projektleder Line Zimmer Rasmussen, mobil 50 81 09 71, mail lizi@sbst.dk

Læs mere om rådgivnings- og kompetenceforløbene

 

 

Kontakt

Line Zimmer Rasmussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her