Øget kendskab til miljøvaredeklarationer (EDP’er)

27-02-2023

Social- og Boligstyrelsens Center for byggeri har igangsat en indsats, der skal fremme kendskabet til og brugen af miljøvaredeklarationer (EPD’er), når bygningers livscyklusvurdering (LCA) skal dokumenteres.

Som led i National Strategi for Bæredygtigt Byggeri trådte de nye klimakrav i kraft 1. januar 2023. Klimakravene indebærer nye krav til dokumentation for bygningers klimapåvirkning i Bygningsreglementet.
Dokumentationen skal ske i form af en beregning af bygningens livscyklusvurdering (LCA). Til at udarbejde denne dokumentation kan man enten anvende generisk data eller produktspecifikke miljøvaredata (EPD’er).

Generisk data beregnes ud fra et gennemsnit af forskellige miljødata inden for en produktkategori. Generisk data findes for produktkategorier såsom stenuld, tegl og lignende.
Til forskel fra generisk data dokumenterer EPD’er miljødata for en specifik byggevare. Når man bruger EPD’er i en livscyklusvurdering sikrer man sig derved, at man får præcise beregninger af bygningers LCA.

Derfor har Social- og Boligstyrelsen i forbindelse med initiativ 12, Udvikling af mere retvisende miljødata for materialer, i National Strategi for Bæredygtigt Byggeri igangsat en indsats om fremme af EPD’er.
Indsatsen blev sat i gang i 2022 og har til formål at sikre forankring og udarbejdelse af EPD’er i Danmark. Som led heri gennemføres der en informationsindsats om EPD’ers anvendelighed og fremgangsmåder udarbejdelse af EPD’er.
I indsatsen indgår der desuden en undersøgelse af mulige barrierer for udarbejdelse og anvendelse af EPD’er samt potentialer for at understøtte udvikling og brug af EPD’er.
Resultaterne er færdige i august 2023, hvorefter de vil blive delt med branchen.

Du kan læse meget mere om de i alt 21 initiativer i National strategi for bæredygtigt byggeri via nedenstående link 

Læs mere om de 21 initiativer her 

Kontakt

Byggeri