Nyt nordisk projekt om genbrug af byggematerialer styrker kompetencer på erhvervsuddannelser

13-02-2023

Programmet Nordic Sustainable Construction lancerer projekt for at styrke de studerendes praktiske kompetencer inden for genbrug af byggematerialer på nordiske erhvervsuddannelser.
Den nye generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann, ser projektet som et godt eksempel på, hvordan nordisk samarbejde hjælper med at løse fælles udfordringer.

I byggebranchen er der efterspørgsel på nye kompetencer til at understøtte den grønne omstilling. Samtidig medvirker det nordiske engagement i at bekæmpe klimaforandringer og den stigende ressourcemangel til et øget fokus på genbrug af byggematerialer.

For at ruste byggebranchen til disse udfordringer fokuserer programmet Nordic Sustainable Construction, under Social- og Boligstyrelsen, på de nordiske erhvervsuddannelser igennem udvikling af undervisningsmaterialer, som skal undervise de studerende i at genbruge byggematerialer.

Projektet blev sendt i udbud i efteråret 2022 og blev vundet af et konsortium bestående af konsulentfirmaet Norion Consult og Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed i januar 2023.
Sammen har konsortiet erfaring med både cirkulær økonomi i byggeri samt undervisning på erhvervsuddannelser.

Projektet består af en indledende kortlægning af relevant lovgivning samt eksisterende undervisningsmaterialer vedrørende genbrug af byggematerialer i hvert nordisk land.
På denne baggrund skal konsortiet udvikle, teste, udbrede og evaluere supplerende undervisningsmateriale i tæt samarbejde med nordiske erhvervsuddannelser.

Nordisk samarbejde er afgørende

Det nye projekt, der skal styrke de studerendes praktiske kompetencer inden for genbrug af byggematerialer, er en del af en større nordisk kontekst – vision 2030.

Nordisk Ministerråds vision 2030 stræber efter, at Norden bliver den førende region inden for bæredygtigt og konkurrencedygtigt byggeri inden 2030.
Men for at lykkedes med en grøn omstilling samt cirkularitet i den nordiske byggebranche, er samarbejde og projekter på tværs af Norden afgørende.

”Ressourceknaphed og cirkularitet i byggebranchen er udfordringer for alle nordiske lande i disse år. Gennem nordisk samarbejde og projekter der behandler disse udfordringer kan vi lære af hinandens tilgange og erfaring og derigennem skabe værdi for den nordiske byggebranche, men også uden for Norden, ” siger ny generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann.

Når undervisningsmaterialet er færdigudviklet vil det være tilgængeligt på nedenstående hjemmeside.

Link til www.nordicsustainableconstruction.com.

 

Kontakt

Byggeri