Nye leverandører på kursustilbud til socialpsykiatrien

16-01-2023

Kurserne til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien videreføres fra 2023 til 2025. Kursustilbuddet har været i udbud, og Social- og Boligstyrelsen har nu indgået kontrakt med tre leverandører, som skal stå for de 19 kurser og kursusadministrationen.

Social- og Boligstyrelsen viderefører Kursustilbud for socialpsykiatrien frem til 2025Kursustilbuddet skal bidrage til at styrke kvaliteten i socialpsykiatrien.

Det nye kursustilbud har samme formål som det foregående, som blev afsluttet med udgangen af 2022. Kursustilbuddet er dog blevet videreudviklet på baggrund af de erfaringer, Socialstyrelsen har fået i de forudgående tre år og den nyeste socialfaglige viden. 

19 kurser

Det nye Kursustilbud for socialpsykiatrien består af 19 kurser, som kan rekvireres til efter- og videreuddannelse af ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien.

Kurserne formidler aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer med et fælles udgangspunkt i recovery-orienteret rehabilitering. Der er blandt andet kurser for nye medarbejdere og kurser om psykiatri- og sundhedsfaglig viden i socialpsykiatrien.

Kurserne er et tilbud til kommuner, der ønsker at udvikle deres praksis og sætte fokus på borgernes håb, ønsker og drømme, så borgerne i højere grad støttes til at leve personligt meningsfulde og selvstændige liv.

Nye leverandører

Kursustilbuddet har været i udbud, og der er indgået kontrakt med tre leverandører, som skal stå for de 19 kurser samt kursusadministration. De tre leverandører er:

  • Substans Konsulenthus
  • VIA University College og Professionshøjskolen Absalon
  • Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Praktiske oplysninger

Tilmelding til kurserne kan ske fra den 26. januar 2023 på Komponent.dk, hvor den samlede formidling af kurserne vil foregå.

Her vil du kunne tilmelde dig kurserne

Kontakt

Nanna Koch Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her