Nye kurser om hjemløshed og Housing First

24-01-2023

Kursuskataloget til styrket udbredelse af Housing First-tilgangen byder på videns- og metodekurser for ledere og fagpersoner, der arbejder med borgere i risiko for eller i hjemløshed. Tilmeld dig nu og få viden om forebyggelse, traumer eller de specialiserede støttemetoder CTI, ICM og ACT/M-ACT.

Socialstyrelsen tilbyder løbende en række kurser til fagpersoner og ledere, som arbejder med borgere, der er i hjemløshed eller i risiko for at komme det. Kursuskataloget for 2023-2025 er tilgængeligt nu, og alle kurserne er åbne for tilmeldinger.

Der tages generelt afsæt i Housing First-tilgangen.

De næste tre år tilbyder vi løbende fire videnskurser med konkret viden om et afgrænset emne og fire metodekurser, hvor der er mulighed for at gå mere i dybden. De første kurser starter allerede i foråret, så tjek kursuskataloget og se, om der er noget for jer!

Fire videnskurser

Videnskurserne varer en halv til en hel arbejdsdag og giver en grundlæggende og praksisorienteret viden om forskellige emner på hjemløshedsområdet. Det enkelte kursus inddrager fx forskning og anden viden om emnet, gode eksempler fra praksis og den relevante lovgivning.

Vi tilbyder videnskurser om:

  • Forebyggelse af hjemløshed
  • Traumer og hjemløshed
  • CTI, ICM og ACT/M-ACT målrettet myndighedssagsbehandlere
  • Housing First-tilgangen og de specialiserede støttemetoder målrettet ledere

Fire metodekurser

Metodekurserne forløber over tre undervisningsdage. Her får man en solid viden om hhv. en traumebevidst tilgang og de forskellige specialiserede støttemetoder, som bruges, når man arbejder med afsæt i Housing First-tilgangen. Deltagerne får konkret træning i anvendelsen af metoderne og efterfølgende læring og metodeopfølgning.

Vi tilbyder metodekurser i: 

  • Traumer og hjemløshed
  • Critical Time Intervention (CTI)
  • Intensive Case Management (ICM)
  • Assertive Community Treatment (ACT)/Modificeret Assertive Community Treatment (M-ACT)

Praktiske oplysninger

Både videns- og metodekurserne henvender sig til medarbejdere og ledere i kommuner og sociale tilbud, der arbejder på hjemløshedsområdet. Kurserne er også relevante for almene tilbud, der kan være i kontakt med borgere i risiko for hjemløshed.

Alle kurserne tilbydes forskellige steder i landet som åbne kurser. Videnskurserne er gratis og foregår virtuelt, mens metodekurserne er med fysisk fremmøde og koster 500 kr. pr. kursist pr. kursusdag.

Du kan finde information om datoer, sted og tilmelding på kurserhousingfirst.dk, der drives af VIA for Social- og Boligstyrelsen:

Læs om mere om kurserne og tilmeld dig

 

 

 

Kontakt

Lotte Birkelund Mathiesen
Fuldmægtig

Tilbud om rådgivning

Social- og Boligstyrelsen har flere rådgivningstilbud til både kommuner og boformer om hjemløshed.

Læs om rådgivningen