Nye kurser i Børnekataloget

01-03-2023

Børnekataloget tilbyder en vifte af kurser til fagpersoner på børne- og ungeområdet. På programmet er videns-, metode- og praksiskurser, som giver indblik i bl.a. skolefravær, inddragelse, ICS og systematisk sagsbehandling. Tilmeldingen til kurserne åbner 3. marts 2023.

Børnekataloget er et efterhånden veletableret kursustilbud, der skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten i arbejdet med udsatte børn og unge. Hvert år tilbydes en vifte af faglige kurser med fokus på fx aktuelle socialfaglige emner, organisatoriske udfordringer eller konkrete metoder og værktøjer.

Kurserne henvender sig bredt til børne- og ungeområdet, fx kommunale ledere og sagsbehandlere samt medarbejdere i sociale tilbud. Nogle af kurserne kan også være relevante for personale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge.

Lyder det interessant for dig eller nogle af dine kolleger eller medarbejdere, så dyk ned i den nye udgave af Børnekataloget, som lanceres og åbner for tilmeldinger 3. marts 2023.

Videnskurser

Videnskurserne varer én undervisningsdag og tilbyder konkret viden om aktuelle temaer på børne- og ungeområdet. Det enkelte kursus kan inddrage fx ny lovgivning, forskning, centrale udviklingsinitiativer eller eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med en given problemstilling, indsats eller målgruppe.

Vi tilbyder denne gang videnskurser om:

 • Bekymrende skolefravær
 • Tværfagligt samarbejde
 • Kvalitet i anbragte børn og unges hverdagsliv.

Metodekurser

Metodekurserne forløber over tre undervisningsdage og har specifikt fokus på at give deltagerne træning i anvendelsen af konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier.

Kurserne understøtter udbredelse og implementering af sagsbehandlingsmetoden ICS (Integrated Children’s System) samt udredningsværktøjet og tager udgangspunkt i ICS-redskaber til faglig sparring. Herudover er der fokus på samtaler med børn.

Vi tilbyder disse fem metodekurser:

 • Introduktionskursus i ICS
 • Basiskursus i ICS
 • Superbrugerkursus i ICS
 • Basiskursus i udredningsværktøjet
 • Kursus i samtaler med børn.

Praksiskurser

Et praksiskursus forløber over fem dage og har særligt fokus på at forankre ny viden i den lokale kommunale praksis. Kurserne tilrettelægges, så der er fokus på, at det tillærte kan afprøves i deltagernes arbejde imellem kursusdagene. Vi udbyder 4 forskellige praksiskurser:

 • Systematik i sagsbehandlingen
 • Systematik i sagsbehandlingen til Task Force-kommuner
 • Netværksinddragende metoder
 • Inddragelse i egen sag og indsats.

Praktiske oplysninger

Videns- og metodekurserne udbydes forskellige steder i landet som åbne kurser med tilmelding for region, kommune eller enkeltpersoner. Metodekurserne udbydes i nogle tilfælde både som lokale og regionale kurser. Et praksiskursus skal rekvireres samlet af jeres kommune og skræddersys til jeres konkrete behov.

Se mere om kurserne og alt det praktiske via dette link fra 3. marts

Kontakt

Michael Sebastian Bøgebjerg Hansen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her