Nye kommunale SØM-beregninger om hjemløshed

01-06-2023

Hvad er de økonomiske konsekvenser, hvis man som kommune investerer i skæve boliger til borgere i langvarig hjemløshed? Og hvordan ser økonomien ud, hvis man investerer i efterforsorg? Se de nye beregninger i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, fra Guldborgsund og Aalborg.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM, er et beregningsværktøj, der styrker beslutningsgrundlaget i kommunerne og sætter fokus på de økonomiske konsekvenser over tid, der kan være ved at investere i sociale indsatser.

Få mere at vide om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM

To nye beregninger til SØMs erfaringsdatabase

Guldborgsund Kommune og Aalborg Kommune har begge sat sociale investeringer på dagsordenen.

De to kommuner har deltaget i Social- og Boligstyrelsens implementeringsforløb omkring SØM. Kommunerne har i den forbindelse udarbejdet hver sin SØM-beregning, som nu er offentliggjort i SØMs erfaringsdatabase.

Guldborgsund Kommune har udarbejdet en beregning på en omlægning af nogle af kommunens forsorgshjemspladser til skæve boliger for borgere i hjemløshed.

Se beregningen af omlægning til skæve boliger

Aalborg Kommune har ligeledes arbejdet med indsatser til borgere i hjemløshed og har udarbejdet en SØM-beregning på kommunens efterforsorgsindsats.

Se beregningen af indsats til efterforsorg

Begge beregninger viser positive budgetøkonomiske resultater for kommunerne og en positiv business case ved investeringerne på hjemløseområdet.

De to kommuner præsenterede deres beregninger på et webinar 15. marts. 2023. Webinaret blev optaget. Ønsker du at se eller gense webinaret, kan du få det tilsendt ved at henvende dig til som-support@sbst.dk

SØMs erfaringsdatabase

Erfaringsdatabasen er et støtteredskab, hvor brugerne af SØM kan dele erfaringer med anvendelsen af modellen og finde inspiration til at lave deres egne nye beregninger og sætte fokus på sociale investeringer.

Find SØMs erfaringsdatabase her

Ønsker du også at bidrage med en SØM-beregning eller andet relevant materiale til SØMs erfaringsdatabase, så kontakt os på som-support@sbst.dk.

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her