Ny vejledning om tilsyn med den almene boligsektor

29-06-2023

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om tilsyn med den almene boligsektor, for at skabe overblik over kommunernes tilsynsopgaver.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om tilsyn med den almene boligsektor. Formålet er at skabe overblik over kommunernes tilsynsopgaver i forhold til den almene boligsektor og at støtte kommunerne i at tilrettelægge opgaverne.
Målgruppen for vejledningen er således primært medarbejdere i kommuner, der beskæftiger sig med tilsyn med de almene boligorganisationer.

Vejledningen kan også støtte boligorganisationernes arbejde med at drive og udvikle den almene boligsektor og bidrage til at afklare rammerne for kommunernes og boligorganisationernes samarbejde om den almene boligsektor.
Vejledningen giver ikke konkrete anvisninger på, hvordan kommunernes tilsyn med den almene boligsektor skal tilrettelægges i praksis, men sætter en ramme for tilsynsarbejdet og Social- og Boligstyrelsens forståelse af tilsynets rolle og kommunernes handlemuligheder.

Vejledningen består af to dele – en ny del I om kommunernes klassiske tilsyn med den almene boligsektor og del II, som er en opdateret udgave af vejledningen om styring af den almene boligsektor.

Vejledning om tilsyn med den almene boligsektor

Styrelsen vil udbygge og ajourføre vejledningen, når der sker ændringer i lovgivningen, der udvikler sig ny praksis, eller der er afklaring om relevante tilsynstemaer.

Kontakt

Bolig