Ny rapport: Hvordan sikrer man gode lydforhold i træbyggeri?

25-10-2023

Lyden spredes anderledes i træbyggeri end i traditionelt tungt byggeri. Når man bygger i træ, er det derfor vigtigt at have fokus på bygningsreglementets lydkrav og anbefalinger. Derfor har Social- og Boligstyrelsen udgivet en ny rapport for at klarlægge, hvordan eksempler på konstruktionsløsninger i træ med henblik på støj og lydforhold kan se ud.

Træbyggeri kan have svært ved at leve op til bygningsreglementets krav og anbefalinger til støj og lydforhold. Derfor har Social- og Boligstyrelsen bedt BUILD undersøge principper for konstruktionsløsninger i etageboligbyggeri med fokus på støj og lydforhold i træbyggeri.

Projektet er mundet ud i rapporten ”Principper for konstruktionsløsninger til etageboligbyggeri i træ med fokus på lydisolation”, der er udarbejdet af BUILD.

Rapporten indeholder eksempler og principløsninger, som kan anvendes som udgangspunkt til at projektere og udføre etagebyggeri af træ. Eksempler og principløsningerne overholder alle bygningsreglementets krav til lydisolation.

Konstruktionsløsningerne gælder for etagebyggeri med bærende konstruktioner i træ. Det indbefatter konstruktionstyperne massivtræ, træskeletbyggeri og rumstore moduler. Rapporten henvender sig til de projekterende i byggebranchen.

Rapport som grundlag for videre udvikling 

Etageboligbyggeri af træ er stadig forholdsvist nyt i Danmark, og derfor er der kun begrænsede erfaringer på området. Der kræves derfor fortsat mere forskning og erfaring for at undersøge og øse lydproblemerne i træbyggeri.

Lydisolation er et vigtigt opmærksomhedspunkt ved projektering og byggeri. Den udarbejdede rapport indeholder derfor en række principper for konstruktionsløsninger for massivtræ, træskeletbyggeri og rumstore moduler.

Disse principløsninger kan i de kommende år danne grundlag for videre lydteknisk udvikling af træbyggeri.

Hent rapporten om principper for konstruktionsløsninger til etageboligbyggeri i træ med fokus på lydisolation her 

 

 

Kontakt

Byggeri